Varför Sting Bioeconomy?

Vi stöttar startups och affärsidéer inom området bioekonomi, tjänster eller produkter som på ett eller annat sätt kan bidra till att inte förbruka jordens ändliga resurser. Vi brukar säga att det handlar om allt från drönare till blåbär – och allt däremellan.

Tryckfas

Tryckfas

Alla företag med idéer inom området bioekonomi är välkomna att ta kontakt med oss. I den här fasen bokar vi in ett första möte där företaget/ idéen och teamet bakom presenteras. Vi ger även en presentation av vad Sting Bioeconomy erbjuder och hur vi arbetar. Om det känns bra för samtliga parter bestämmer vi oss för att gå in i nästa fas. De företag och idéer som inte ger sig in i fas två kan få tips om vart de istället kan vända sig för att få stöd i sin affärsutveckling.

Analysfas

Analysfas

I den här fasen tittar vi närmare på marknad, teknik och team. Vi behov kopplas även någon av våra konsulter in, här handlar det mycket om vad som behövs för just ditt/ert företag. Fasen löper över max100 dagar, något som så klart anpassas efter vart ditt/ert företag står i dag. Det är också här vi blickar mot vilken väg ni väljer att satsa på i nästa fas.

Expansionsfas

Expansionsfas

När teknik, marknad och team har passerat analysfasen är det dags att fokusera på tillväxt. Det gör vi under 12 månader. Här börjar arbetet mot den inriktning ni valt i analysfasen; Att köra det som ett startup, att gå samman med en industriell partnereller att jobba mot att sälja bolaget eller licensiera ut till exempel tekniken till ett redan befintligt bolag. Under den här tiden har ni tillgång till utsedd facilitator upp till fyra timmar per vecka.

Vad dessa 12 månader ska innehålla är helt upp till det mål ni satt för ert bolag. Ni sätter målet – vi hjälper er nå dit.

Tryckfas

Alla företag med idéer inom området bioekonomi är välkomna att ta kontakt med oss. I den här fasen bokar vi in ett första möte där företaget/ idén och teamet bakom presenteras. Vi ger även en presentation av vad Sting Bioeconomy erbjuder och hur vi arbetar. Om det känns bra för samtliga parter bestämmer vi oss för att gå in i nästa fas. De företag och idéer som inte ger sig in i fas två kan få tips om vart de istället kan vända sig för att få stöd i sin affärsutveckling.

Analysfas

I den här fasen tittar vi närmare på marknad, teknik och team. Vi behov kopplas även någon av våra konsulter in, här handlar det mycket om vad som behövs för just ditt/ert företag. Fasen löper över max 100 dagar, något som så klart anpassas efter vart ditt/ert företag står i dag. Det är också här vi blickar mot vilken väg ni väljer att satsa på i nästa fas.

Expansionsfas

När teknik, marknad och team har passerat analysfasen är det dags att fokusera på tillväxt. Det gör vi under 12 månader. Här börjar arbetet mot den inriktning ni valt i analysfasen; Att köra det som ett startup, att gå samman med en industriell partner eller att jobba mot att sälja bolaget eller licensiera ut till exempel tekniken till ett redan befintligt bolag. Under den här tiden har ni tillgång till utsedd facilitator upp till fyra timmar per vecka.

Vad dessa 12 månader ska innehålla är helt upp till det mål som vi tillsammans satt för ert bolag. Vi hjälper er nå dit.

VANLIGA FRÅGOR

Vem kan söka?

Företag med stor tillväxtpotential inom området bioekonomi.

Hur länge kan jag få stöd?

Vår analysfas löper över tre månader. 

Vår expansionsfas löper över 12 månader.

När kan jag ansöka om att få ta del av era tjänster?

Vi träffar regelbundet nya företag och ansökningar sker löpande.

Vad får jag?

Du kan bland annat få:

  • Stöd i affärsutveckling.
  • Stöd i att hitta rätt finansiering.
  • Stöd i etablering på en internationell marknad.
  • Tillgång till en facilitator upp till 4 timmar per vecka.
  • Tillgång till Sting Bioeconomys nätverk av industriella -och finansiella partners.
  • Möjlighet att knyta kontakter med andra företag som Sting Bioeconomy arbetar med.
Vad kostar det?

Vi vill skapa möjlighet för fler bolag i liknande situationer att ta del av våra tjänster. Därför tar vi en Pay-it-forward-avgift där vi får en option att teckna aktier i bolaget motsvarande 3%.