Why Sting bioeconomy?

We support startups and business ideas in the field of bioeconomy, services or products that may, in one way or another, help us preserve the finite resources of our planet. We explain bioeconomy by saying it’s about blueberries and drones – and everything in between.

Press Phase

Tryckfas

Alla företag med idéer inom området bioekonomi är välkomna att ta kontakt med oss. I den här fasen bokar vi in ett första möte där företaget/ idéen och teamet bakom presenteras. Vi ger även en presentation av vad Sting Bioeconomy erbjuder och hur vi arbetar. Om det känns bra för samtliga parter bestämmer vi oss för att gå in i nästa fas. De företag och idéer som inte ger sig in i fas två kan få tips om vart de istället kan vända sig för att få stöd i sin affärsutveckling.

Analysis phase

Analysfas

I den här fasen tittar vi närmare på marknad, teknik och team. Vi behov kopplas även någon av våra konsulter in, här handlar det mycket om vad som behövs för just ditt/ert företag. Fasen löper över max100 dagar, något som så klart anpassas efter vart ditt/ert företag står i dag. Det är också här vi blickar mot vilken väg ni väljer att satsa på i nästa fas.

Expansion phase

Expansionsfas

När teknik, marknad och team har passerat analysfasen är det dags att fokusera på tillväxt. Det gör vi under 12 månader. Här börjar arbetet mot den inriktning ni valt i analysfasen; Att köra det som ett startup, att gå samman med en industriell partnereller att jobba mot att sälja bolaget eller licensiera ut till exempel tekniken till ett redan befintligt bolag. Under den här tiden har ni tillgång till utsedd facilitator upp till fyra timmar per vecka.

Vad dessa 12 månader ska innehålla är helt upp till det mål ni satt för ert bolag. Ni sätter målet – vi hjälper er nå dit.

Press Phase

Any company that has ideas in the field of bioeconomy is welcome to contact us. In this phase, we book a first meeting where the company or business case is presented, along with the team behind it. We also provide an introduction to what Sting Bioeconomy offers and how we work. If the impression is mutually positive, we’ll go on to the next phase. Companies and ideas not entering the Analysis Phase can get tips on where to turn for support in their business development.

Analysis Phase

In this phase we make a closer examination of the market, the technology and the team. If needed, we also engage one of our consultants; here it’s very much a matter of what’s required for your specific company. The phase lasts for a maximum of 100 days, naturally adapted to your company’s current status. Furthermore, we look ahead at the path you choose to follow in the next phase.

Expansion Phase

When technology, market and team have been assessed in the Analysis Phase, it’s time to focus on growth, which we do during 12 months. This is the beginning of the activities in the direction you chose in the Analysis Phase: running the business as a startup, teaming up with an industrial partner or striving to sell the company or licensing the technology or similar to an existing company. Throughout this period, you have access to an appointed facilitator up to four hours a week.

The contents of these 12 months are entirely dependent on the goal set by us together for your company. We help you get there.