VANLIGA FRÅGOR

Vem kan söka?

Företag med stor tillväxtpotential inom området bioekonomi.

Hur länge kan jag få stöd?

Vår expansionsfas löper över 12 månader.

När kan jag ansöka om att få ta del av era tjänster?

Vi träffar regelbundet nya företag och ansökningar sker löpande.

Vad får jag?

Du kan bland annat få:

  • Stöd i affärsutveckling
  • Stöd i att hitta rätt finansiering
  • Tillgång till en facilitator upp till 4 timmar per vecka
  • Etablering på en internationell marknad
  • Möjlighet att träffa andra företag som Sting Bioeconomy arbetar med
Vad kostar det?

Vi vill skapa möjlighet för fler bolag i likande situationer att ta del av våra tjänster. Därför tar vi en Pay-it-forward-avgift där vi får en option att teckna aktier i bolaget motsvarande 3% i bolaget.

Kontakta oss idag

2020-03-18 Med anledning av den omfattande spridningen av coronaviruset så genomför Sting Bioeconomy inga fysiska möten för närvarande. All kontakt sker via mail eller telefon.