GreenWood

EcoPals har utvecklat det mycket lätta och starka kärnmaterialet GreenWood för tillverkning av till exempel skivor inom möbel- och byggindustrin. Produkten baseras på helt naturliga fibrer utan kemiska tillsatser och lite råvara krävs vid tillverkningen. GreenWoods låga vikt ger positiva effekter i såväl produktion och transporter som hos kunden. GreenWood har många användningsområden och kan ersätta många tunga och energikrävande homogena material.

NYHETER OM GREENWOOD