Sting Bioeconomy stöttar företag inom bioekonomiområdet som har ambitionen att växa på en internationell marknad

Sting Bioeconomy – EST 2018

I augusti 2018 startade Sting Bioeconomy sin verksamhet – nu vill vi vara med och göra världen lite bättre. Det gör vi genom att vara en spetsinkubator som bidrar till att utveckla företag inom området bioekonomi och öka antalet snabbväxande företag inom området.

FAQ

Vem kan söka?

Företag med stor tillväxtpotential inom området bioekonomi.

Hur länge kan jag få stöd?

Vår expansionsfas löper över 12 månader.

När kan jag ansöka om att få ta del av era tjänster?

Vi träffar regelbundet nya företag och ansökningar sker löpande.

Vad får jag?

Du kan bland annat få:

  • Stöd i affärsutveckling
  • Stöd i att hitta rätt finansiering
  • Tillgång till en facilitator upp till 4 timmar per vecka
  • Etablering på en internationell marknad
  • Möjlighet att träffa andra företag som Sting Bioeconomy arbetar med
Vad kostar det?

Vi vill skapa möjlighet för fler bolag i likande situationer att ta del av våra tjänster. Därför tar vi en Pay-it-forward-avgift där vi får en option att teckna aktier i bolaget motsvarande 3% i bolaget.