FOREST FRIENDS

Forest Friends är ett nätverk av investerare kopplat till Sting Bioeconomy. Forest Friends har möjlighet att erbjuda start-up bolag en tidig investering kopplad till Sting Bioeconomys process.

Forest Friends fungerar som en Think Tank för att reflektera över trender och affärsmöjligheter. Förutom möjligheten att erbjuda kapital i tidigt skede bidrar man med ett utökat nätverk och kompetens i samband med investering/saminvestering.

Forest Friends har ett bra rykte på den nationella marknaden som investerare i start-ups. Investerarna bakom har egen erfarenhet av att ha byggt upp och lett företag. Förutom utökad kompetens och nätverk finns kapacitet och vilja att göra följdinvesteringar i portföljbolagen.