INDUSTRI PARTNER PROGRAMMET

Sting Bioeconomys Industri Partner Program (IPP) erbjuder företag en möjlighet att vara en del av den viktiga gröna omställningen för att skapa en hållbar industri med minskad miljö och klimatpåverkan.

Industri Partner Programmet är en plattform och en katalysator för att föra samman nystartade företag och industripartners med ömsesidiga intressen.

Som partner får du möjlighet att vara med, påverka och bidra, genom årliga evenemang, personliga möten med engagerade entreprenörer och presentationer av innovativa affärsidéer. Du får en tidig access och introduktion till relevanta företag inom bioekonomiområdet som söker allt från produktionspartners, processverifiering till marknadsintroduktion och finansiering.

Vi välkomnar dig att bli en aktiv del i att påverka vår gemensamma framtid. För mer information om hur du kan ansluta dig till Industri Partner Programmet kontakta Sting Bioeconomy.