NYHETSARKIV

Välkommen Peter Sassner!

I dagarna välkomnar vi en ny stjärna till Sting Bioeconomy-familjen. Peter Sassner kommer vara ansvarig för analysprocessen, steg två i den interna processen, som avgör

Tubesprout säkrar skogsföryngringen

Scandinavian Forest Farming har tagit fram ett såddrör av cellulosa som skyddar mot angrepp av snytbaggar och som effektiviserar plantering av nyskog. Nu går de med i