The Loop Factory beviljas två miljoner euro för att kommersialisera förpackningstekniken Yangi

Vårt inkubatorbolag The Loop Factory har nyligen beviljats ett exklusivt stöd från EIC Acceleratorprogram. Finansieringen innebär att de kan öka takten på kommersialiseringen av Yangi®, en hållbar förpackningsteknik som på sikt kan minska plastberoendet. Det innebär också att de kan utöka sin verksamhet i Halland och därmed skapa ännu fler arbetstillfällen.

The Loop Factory är det innovativa Varbergsföretaget med målet att skapa en systemförändring och påskynda innovationsprocesser inom den cirkulära ekonomin. Förutom att vara en nyckelpartner i utvecklingen och förverkligandet av hållbara lösningar, material och gröna innovationer jobbar de även med egna projekt. Ett av dem är Yangi® – en banbrytande och innovativ förpackningsteknik som bygger på torrformning av cellulosa och som på sikt kan minska plastberoendet.

Ett av få utvalda företag i Sverige

Nu ökar The Loop Factory takten på kommersialiseringen av Yangi® tack vare exklusiv finansiering från Horizon 2020’s EIC Acceleratorprogram. EIC Acceleratorn ger riskfinansiering till innovationer för att stötta tillväxten i små och medelstora företag i Europa. The Loop Factory är ett av få företag i Sverige som valts ut för att kunna driva den fortsatta utvecklingen av Yangi®.

The Loop Factory har lång erfarenhet av att arbeta med fiberbaserade lösningar inom förpackningsområdet. Yangi® är en banbrytande och innovativ teknik för resurseffektiv produktion av förnyelsebara förpackningar i cellulosa. Idag produceras främst matförpackningar och behållare för varuprover genom tekniken som en hållbar och kostnadseffektiv utmanare till engångsartiklar i plast. Potentialen är dock bredare och möjligheterna många för tekniken som bygger på cirkulära material från den svenska skogen.

The Loop Factory

Finansieras med två miljoner euro

Finansieringen på två miljoner euro kommer att bidra till att skala upp tekniken på en global nivå tillsammans med industriella partners. För The Loop Factory innebär finansieringen också att man kan ta nästa steg i satsningen på fler hållbara innovationer och material, vilket i praktiken betyder att nya arbetstillfällen kommer att skapas. Företaget vill också vara med och bidra till att Halland sätts på kartan som ett område inom greentech och ser gärna att fler investeringar landar i regionen.

– Att bli utvalda av EIC har gett oss en ännu starkare framtidstro, trots pandemin har vi kunnat rekrytera personal och lockat till oss experter. Vi vill fortsätta växa och är beroende av att Halland som livsplats attraherar och engagerar specialistkompetens, säger Mia Nylin, HR Manager på The Loop Factory.

Minimal miljöpåverkan

Målet är att ersätta plast i stor skala och med Yangi-tekniken är det möjligt att inte bara minska klimatpåverkan genom ett nytt material, även sättet att producera är snällare mot miljön. Jämfört med plast är miljöpåverkan minimal, koldioxidavtrycket minskar med så mycket som upp till 90%. Dessutom sker tillverkningen helt utan vatten.

Yangi® har uppmärksammats tidigare, senast av den världsledande miljöorganisationen Ellen MacArthur foundation, som en viktig nyckelfunktion för cirkulär ekonomi och minskad plastpåverkan.

– Yangi är inte bara en banbrytande innovation, det är ett resultat av över tio års forsknings- och utvecklingsarbete. Finansieringen från EICs Acceleratorprogram kommer att bli en viktig framgångsfaktor för att fortsätta utveckla grunden och infrastrukturen för en internationell kommersialisering, säger Anna Altner, vd och grundare av The Loop Factory.

EIC Acceleratorn är ett EU-program som ger finansiellt stöd till små och medelstora företag för utveckling och uppskalning av nyskapande innovationer på en global marknad. Bara de mest innovativa företagen väljs ut. I den senaste utlysningen sökte över 4200 startups finansiering och The Loop Factory var en av 38 företag att beviljades finansiering. Läs mer här.

SENASTE NYHETER
Nyhet
A-match Play lanserad

A-match är investerarforumet där du möts av väl förberedda företag som framför morgondagens affärsidéer med korta kärnfulla pitcher. Från och med den 17:e maj kan