Om drinor

Drinor erbjuder en lösning för torkning av träbaserad biomassa. Med sin mekaniska avvattningspress kan åtgången av energi för torkning reduceras med 50 procent. Tekniken har installerats i industriell fullskala hos en svensk pelletstillverkare. I en värld där hållbarhet och bioekonomi prioriteras är en effektiv förädling av träbaserad biomassa den viktigaste framgångsfaktorn – och Drinor har lösningen.

Läs mer om Drinor här.