Ebbas Alger

Som enda odlare i norra Europa har Ebbas Alger tagit fram en unik stam av livsmedelsalgen spirulina och anpassat den tropiska arten till nordiskt klimat. Företaget är i skapandet av ett unikt premiumvarumärke med stor potential i en växande bransch inom superfood. 

www.ebbasalger.se

NYHETER OM EBBAS ALGER