Forskning om bioteknik och Alzheimers sjukdom gynnas när Ebba Biotech expanderar

Vårt senaste expansionsbolag Richter Life Science Development har utvecklat en unik teknik för att bland annat urskilja lignin och cellulosa ur biomassa. Nu expanderar dotterbolaget Ebba Biotech vilket innebär att den avancerade tekniken Optotracing kan nå än fler forskningslabb världen över.

Vårt senaste expansionsbolag Richter Life Science Development, RLSD, har tagit fram en unik metod för att spåra och särskilja olika slags kolhydrater, så kallade polysackarider, i en vävnad. Med hjälp av avancerad mikroskopi lyser, eller rättare sagt fluorescerar, molekylerna i olika färger beroende på vilken polysackarid de har bundit till. De fluorescerande spårmolekylerna kallas Optotracers och tekniken har döpts till Optotracing.

Sedan 2016 säljer Ebba Biotech vidare RLSD’s unika Optotracers till forskningslabb över hela världen.

Ebba Biotech är RLSD’s första dotterbolag. Sedan 2016 säljer bolaget vidare RLSD’s unika Optotracers till forskningslabb över hela världen. Redan idag har de kunder i över hundra länder vid större universitet i bland annat USA, Europa och Sydafrika.

Expanderar med ny lokal

I januari i år flyttade Ebba Biotech till större lokaler i Karolinska Institutet Science Park vid Nya Karolinska Solna. Expansionen innebär att de nu har resurser att öka sin produktion och leveranskapacitet och enkelt kan kvalitetssäkra de krav deras kunder kan komma att ställa.

– Nu har vi ett eget produktionslabb med egen utrustning vilket ger oss kontroll på hela kedjan från råvara till leverans. Men vi har framförallt möjlighet att expandera. Om vi får ökad efterfrågan har vi möjlighet att tillgodose det, säger Eva S Halén, vd på Ebba Biotech.

Optotracing i forskning och bioekonomi

Spårmolekylerna säljs i tre produktfamiljer. Amytracker, som är markörer för proteiner och kan användas som verktyg i Alzheimersforskning. EbbaBiolight, som markerar biofilm och bakterier och slutligen Carbotrace, som urskiljer cellulosa och lignin i polysackarider.

– Våra produkter innebär att processen går snabbare och resultatet blir mer exakt. Molekylerna är dessutom giftfria och temperaturoberoende och kan skickas säkert med vanlig post till hela världen.

Med kunder över hela världen och en större lokal med eget produktionslabb ser Eva hoppfullt på framtiden.

– Om tio år känner alla forskare inom det här fältet till Ebba Biotech och vad de här spårmolekylerna kan göra för deras forskning. Nyttan av våra Optotracers egenskaper kommer vara kända, säger Eva.

Eva S. Halén är vd på Ebba Biotech
SENASTE NYHETER
Nyhet
A-match Play lanserad

A-match är investerarforumet där du möts av väl förberedda företag som framför morgondagens affärsidéer med korta kärnfulla pitcher. Från och med den 17:e maj kan