Rottneros – morgondagens massabruk

Vår industrisamarbetspartner Rottneros är det innovativa massabruket med ett starkt affärstänk. Vi ringde upp och snackade om samarbetet med startupen Biosorbe samt deras satsning Rottneros Packaging som nyligen lanserade sina unika formpressade fibertråg för färskmat och takeaway. 

Sting Bioeconomy samarbetar med globalt erkända industripartners som bland annat Nordic Paper, Billerud Korsnäs och Rottneros. Genom dessa får startupföretagen tillgång till avancerade testbäddar och ovärderliga kontaktnät. I denna artikel uppmärksammar vi en av våra industripartners, massabruket Rottneros, och pratar med koncernchefen Lennart Eberleh och innovationschef Nils Hauri.

” Vi ser Rottneros som en spännande potentiell affärspartner för våra startups”

Rottneros Bruk utvecklar och producerar pappersmassa av högsta kvalitet i Sunne och Söderhamn. Med ett av världens bredaste produktsortiment hjälper de sedan sina kunder att hitta rätt massatyp för sin produkt.

Rottneros är mindre jämfört med sina konkurrenter, något som även är deras styrka. Med säte i Sunne och ledning och beslutsfattare i bland annat Karlstad blir de en snabbfotad samarbetspartner med korta beslutsvägar.

– Rottneros är ett industriföretag som agerar modernt och som snabbt utreder vilka möjligheter som kan vara bra för sin verksamhet i en nära framtid. Deras innovationstänk passar oss mycket bra. Vi ser Rottneros som en spännande potentiell affärspartner för våra startups, säger Victor Isaksen, vd på Sting Bioeconomy.

Formpressade fibertråg från Rottneros Packaging

Starkt innovationstänk

Rottneros orädda inställning genomsyrar organisationen och i täten för innovation och utveckling står innovationschef Nils Hauri som bland annat jobbar med innovationsprojektet Rottneros Packaging. För en dryg månad sedan lanserades en ny generation av deras återvinningsbara formpressade fibertråg för kylda färdigrätter. En innovation med kvalitet i världsklass och något de är först i Sverige med att lansera. Fibertråget som baseras på certifierad skogsråvara minskar plastanvändandet med upp till 85% och ser till att hålla maten fräsch över en längre tid. Ett lyckat exempel på när massabruket förädlar sin egen pappersmassa.

Arbetet med att vidareutveckla produkten har pågått en längre tid och Rottneros håller just nu på att ta fram ytterligare miljövänliga och klimatsmarta förpackningar som ska kunna stå emot all typ av väta från livsmedlen. Användandet av plast kan i och med detta reduceras kraftigt eller helt elimineras, vilket också har visat sig bidra till ett sänkt koldioxidavtryck jämfört med traditionella fossilbaserade förpackningar.

”Vi är snabbfotade och kan säga ja till idéer om vi har resurser”

Då massakoncernen inte äger egna pappersmaskiner utan enbart säljer vidare sin pappersmassa, kan de även titta på andra affärsområden som kan vara av intresse. Ett exempel är samarbetet med startupen Biosorbe som just nu sitter i Rottneros och utvecklar en ny luft- och vattenrenande filterteknik av pappersmassa.

– Vi är små jämfört med många av våra konkurrenter. Därför måste vi vara väldigt selektiva och välja de projekt som passar in i vår ram. Slutmålet är att hitta lönsamma och hållbara vägar framåt och att det ska vara ihopkopplat med vad vi gör idag. Gällande Biosorbe är det en fördel att vi är små. Vi är snabbfotade och kan säga ja till idéer om vi har resurser och det blir korta beslutsvägar, säger Nils.

Deras nära samarbete med Sting Bioeconomy innebär att de blir presenterade för relevanta startups men också attinkubatorn fungerar som ett bollplank åt andra hållet.

– Det är svårt för oss att lägga stora resurser på forskning och vi är för små för att hinna söka upp alla nya innovationer som skulle kunna passa oss. Därför är det toppen att Sting Bioeconomy kan bistå med detta och ordna en matchmaking, säger Nils.

Nils Hauri

Hur tycker du att skogsindustrin förändrats de senaste tio åren?

– Istället för att vara en gammaldags bransch från förr ser vi oss nu som framtidens bransch. Vi ser oss idag som en del av lösningen på jordens konsumtionsproblem och klimatproblem. Den förnyelsebara råvaran som skogen är, är ofta lösningen på drivmedelsfrågan och plastfrågan. Biodrivmedel och klimatsmarta lösningar är sånt många hoppas på idag och omvärlden tror att vi ska komma med lösningen på miljöproblemen.

Lennart Eberleh är koncernchef på Rottneros. Han menar att det är viktigt att ha fått hit en inkubator med fokus på skogliga innovationer i regionen.

– Det är viktigt att vi gör den mesta möjliga nytta med den enorma tillgången av skog vi har i Värmland, så att den bidrar till en bättre värld. Om vi har en miljö där nya idéer kommer upp drar vi nytta av det i form av nya produkter, samarbeten och kompetens. Det är också viktigt att kanalisera kompetens från universitetet till näringslivet, samt att få folk att söka sig till Värmland.

Vilket område ser ni som mest intressant framöver att satsa på för egen del?

– Vi kommer att satsa på utvecklingsanläggningar, mer massatillverkning och att minska klimatavtrycket. Vi kommer även utveckla Rottneros Packaging.

Lennart Eberleh

SENASTE NYHETER
Nyhet
A-match Play lanserad

A-match är investerarforumet där du möts av väl förberedda företag som framför morgondagens affärsidéer med korta kärnfulla pitcher. Från och med den 17:e maj kan