Tillsammans banar vi väg för gröna innovationer

För att ett företag ska lyckas är samspelet mellan aktörer avgörande – något Sverige är känt för. Vi ringde upp Anders Eliasson på Business Sweden och pratade om fördelen med att etablera sig i Sverige och hur vi tillsammans kan få gröna bolag att vilja stanna och expandera här.

Sverige ligger inte bara i framkant vad gäller hållbarhet och innovation. En annan styrka vi har är icke hierarkiska samarbeten mellan organisationer inom sina specifika områden. Detta för att bland annat bidra till att nya startups växer fram och att företag etableras på den svenska marknaden – såväl svenska som utländska.

Inom bioekonomiområdet förekommer det samarbeten mellan exempelvis Paper Province, Sting Bioeconomy, RISE – Reasearch Insitute Of Sweden, Business Värmland och Business Sweden. Samarbetet gör Sverige till en attraktiv plats för svenska och utländska företag som söker spetskompetens och testbäddar inom bioekonomiområden som papper, kartong och kemiapplikationer.

Anders Eliasson

 Sverige har en styrkeposition – skogen – och den ska vi ta fasta på.”

En av de viktigaste aktörerna för att locka hit utländska bolag är vår partner Business Sweden. På uppdrag av regeringen och det privata näringslivet och med kontor i över 40 länder hjälper de svenska företag att öka sin globala försäljning och internationella företag att investera och expandera i Sverige.

Anders Eliasson är Senior Investment Advisor på Business Sweden. Där jobbar han inom materialindustrin och primärt inom den skogsbaserade bioekonomin. Han menar att en stor del av Business Swedens uppdrag handlar om att hjälpa företag att förädla skogen till förnyelsebara produkter och att utveckla koncept som är intressanta för utländska bolag.

– Sverige har en styrkeposition – skogen – och den ska vi ta fasta på. Business Swedens budskap till världen är ”kom till Sverige och skala upp din processteknik.”

Lixea från London skalar upp i Bäckhammar

Ett lyckat exempel på bolag, som tack vare Business Swedens samarbetspartner Business Värmland tillsammans med andra aktörer, etablerat sig i Sverige för uppskalning är Lixea. Londonbaserade startupen Lixea har skapat en unik process som skiljer ut cellulosa och lignin från biomassa. År 2020 påbörjades bygget av deras första pilotanläggning, strategiskt placerad i Bäckhammar i Kristinehamns kommun. Här ligger även testbädden LignoCity som syftar till att kommersialisera hållbara processer och produkter med fokus på lignin som råvara.

Lixea har skapat en unik process som skiljer ut cellulosa och lignin från biomassa.

”Tillsammans kan vi vara en dörröppnare för unga företag”

Anders menar att både Business Sweden och Sting Bioeconomy är exempel på att Sverige ligger steget före internationellt inom innovation och bioekonomi.

– Sting Bioeconomy och Business Sweden tillhör samma innovationscykel så det är jätteintressant om vi kan dra nytta av varandra och marknadsföra oss tillsammans internationellt. Första steget är att kunna attrahera, ta emot och ha en miljö som hjälper gröna bolag att utvecklas i. Tillsammans kan vi vara en dörröppnare för unga företag som kliver in i Sverige.

Om Business Sweden

Business Sweden arbetar på uppdrag av regeringen och det privata näringslivet för att hjälpa svenska företag att öka sin globala försäljning och internationellla företag att investera och expandera i Sverige.

SENASTE NYHETER
Nyhet
A-match Play lanserad

A-match är investerarforumet där du möts av väl förberedda företag som framför morgondagens affärsidéer med korta kärnfulla pitcher. Från och med den 17:e maj kan