Digital plattform som ökar konkurrenskraft och lönsamhet i verkstadsindustrin

Visibla har lyckats stapla fördelar på varandra med sin nya handelsplats som nu lanseras för stål- och verkstadsindustrin. En digital plattform som hjälper företag med lagerhållning, minskar materialspill samtidigt som det ökar företagens konkurrenskraft och cirkularitet.

– Vi har fokuserat på att skapa en användarvänlig plattform där vi jobbat nära ett antal företag i utvecklingsprocessen, säger Maja Wennberg.

Att hitta råmaterial med snabba leveranstider är ett problem för många svenska företag i verkstadsindustrin. Det trots att det många gånger kan finnas i lager på nära håll. Något som fem unga civilingenjörer ville synliggöra. Ur det föddes Visibla.

– Ingen tjänar på att material bara ligger på hyllan och det finns gott om material som inte används som andra företag kan använda och dra nytta av, säger Maja Wennberg, en av Visiblas medgrundare.

En stor förklaring till att det finns material som ligger oanvänt är att du ofta behöver köpa in vissa storlekar eller mängder, oavsett hur mycket som faktiskt förbrukas. Eftersom det är både långa leveranstider och ovisshet kring materialtillgång väljer företag att köpa in en viss nivå av buffert.

Som säljare i Visiblas plattform kan du göra hela, eller delar av, ditt lager tillgängligt – något som bidrar till både ökade marginaler och minskad kapitalbindning. Samtidigt får köpare bättre priser, snabbare leveranser och möjlighet till att bara köpa in det som faktiskt förbrukas.

– Vi ser hur många problem i båda ändar av transaktionen kan lösas med hjälp av Visibla och nu känner vi att vi är mogna för att ta nästa steg i lanseringen, tillsammans med våra kunder och användare. Det finns många möjligheter där vi kan hjälpa våra kunder att bli mer digitala och lönsamma, säger Maja Wennberg.

Nästa steg för Visibla är att ta in mer kapital för att satsa på fortsatt utveckling och marknadsföring. Snart ska Visibla pitcha sin idé för investerare under A-match.

– Målet är såklart att vi ska nå ut till fler, ju fler som ansluter och som är aktiva, desto bättre kommer Visibla att bli.

SENASTE NYHETER
Nyhet
A-match Play lanserad

A-match är investerarforumet där du möts av väl förberedda företag som framför morgondagens affärsidéer med korta kärnfulla pitcher. Från och med den 17:e maj kan