DIRI vill förbättra arbetsmiljön inom industrin

Det var när Melinda Persson jobbade som industrisanerare på olika pappersbruk i Sverige som hon insåg att det saknades ett samordnat system för riskanalys. Nu tar hon fram appen DIRI som hjälper industrier att upptäcka risker i tid och rädda liv.

När Melinda jobbade som industrisanerare runt om i Sverige 2018, insåg hon ganska snart att trots omgiven av giftiga kemikalier och farliga maskiner, så saknades tydlig information om hur man skulle förhålla sig till arbetsmiljön. När hon senare blev arbetsledare såg hon hur svårt och tidskrävande det är för arbetsgivare att navigera bland arbetsmiljölagar och att hitta rätt information om risker och utrustning, speciellt på detaljnivå. Men framför allt svårigheter att nå ut till medarbetare på olika platser och tider.

– Idag sker riskanalysen ofta utifrån den egna och omgivningens erfarenheter och det finns inget tydligt informationsöverlämnande, säger Melinda. Klimatet bland arbetare löd ofta ”vi har gjort så här hundra gånger och det har inte hänt något”.

Melinda Persson.

Vetgirig sedan barnsben

Sedan barnsben har Melinda velat gå till djupet med hur saker och ting fungerar och som uppvuxen i en motorintresserad familj blev just motorer och maskiner snabbt intressanta. Men det är framför allt två situationer från hennes tid som industrisanerare hon nämner som drivkraften bakom appen DIRI.

Den ena är när hon utan skyddsmask stod i en rökgaskanal och sopade upp ett oidentifierat damm liknande kakao och ögonen började svida. Den andra är när hon en gång tittade in i en förbränningsugn och såg en 20-årig kille skotta aska utan skyddsmask.

– Inne i ugnen bränner man avfall med mycket tungmetaller som kan ge förgiftningar i kroppen. Han hade ingen aning om vad han fick i sig. Så jag sa till honom att – här måste du ha mask!

Så Melinda började testa en vision på några kollegor. Hon tog fram utökade riskanalyser som innebar att arbetstagarna fick information om utrustningen och hur de skulle förhålla sig till den. På kvällarna sammanställde hon allt i ett Excel-ark som hon, med stöd från sin tidigare arbetsgivare, testade under ett underhållsstopp. Det visade sig att både chefer och kollegor uppskattade hennes jobb, så med hjälp från Nyföretagarcentrum och andra aktörer i värmlandsregionen tog hon fram första prototypen av DIRI.

– Sedan bara exploderade det. Och det var då Sting Bioeconomy upptäckte mig. Utan nätverk hade jag aldrig klarat detta.

Stort behov av utökad riskanalys

Med DIRI-appen hoppas Melinda att det ska vara lätt och tidseffektivt för arbetstagarna att ta till sig rätt information relaterat till det aktuella arbetsmomentet, något som är extra svårt idag för arbetare med varierade uppgifter. Då det är lagstadgat att göra riskanalyser så underlättar DIRI arbetet även för arbetsgivarna och gör det lättare att förhålla sig till rådande lagar och regler.

Och visst verkar det finnas ett behov av en utökad riskanalys. Både fackförbund, större industrier och mindre underentreprenörer från flera delar av Sverige är mycket positiva till DIRI.

– Machokulturen är stark inom industrin, men jag tror att vi är på väg in i en ny tid nu. Unga människor idag är mer medvetna. De vill göra en attitydförändring och är mer digitaliserade. De tar dessutom hand om sin hälsa på ett annat sätt. 

Pilotlansering hösten 2022

Just nu produktutvecklar DIRI appen för att få i mål en pilotlansering hösten 2022. Men Melinda siktar högt.

– 2023 går vi ut bredare på marknaden och kommer finnas tillgängliga för flera olika yrkesgrupper som redan visar intresse. Jag hoppas att vi under 2026 börjar titta på fler länder med samma behov och att industrin då ser oss som ett naturligt komplement i säkerhetsarbetet.

DIRI Saftety Solutions AB ingår idag i ett acceleratorprogram som erbjuds av DigitalWell Ventures (https://digitalwellventures.com/), som samverkar med Sting Bioeconomy i stödet till bolaget.

SENASTE NYHETER
Paper Province
Nästa generation dörrar

En dörr i papper! Hur hållbart låter det? Ecopals har utvecklat ett starkt och cirkulerbart material som kan ersätta traditionella skivmaterial i många olika produkter.

Nyhet
Startups och akademi i utvecklande samtal

Under tisdagen möttes forskare och startups inom området bioekonomi på Karlstad Innovation Park. Syftet var att föra samman forskning med startupbolag och skapa en plattform