HEJMAS tar nästa steg  — flyttar från labbet i Kanada och börjar odla med värmländska bönder

Kanadensiska HEJMAS Agrifibre Technologies har utvecklat en metod för att producera pappersmassa som radikalt minskar koldioxidutsläpp, vattenförbrukning och kemikalier. Fibrerna som används vid tillverkningen kommer från åkeravfall i jordbrukssektorn. Med HEJMAS process blir slutprodukten högkvalitativ pappersmassa, utan att använda tunga sulfid- eller kloridkemikalier. Nu tar bolaget nästa steg och odlar industrihampa tillsammans med värmländska bönder.

Bolaget har visat att processen fungerar i labbmiljö. Nu är det dags att tillverka varuprover av pappersmassa. Genom samarbete i regionen mellan bland annat ALMI, Sting Bioeconomy, Kristinehamns kommun, LRF Kristinehamn, Business Region Värmland och Region Värmland får företaget stöd för att ta nästa steg.

– ALMIs roll är att bidra till tillväxt och förnyelse. Att arbeta för en hållbar värld är ett grundfundament för oss. HEJMAS affärsidé är både innovativ och hållbar, och löser ett riktigt problem, säger Anna Lundmark Lundbergh, VD, ALMI Värmland

Samarbete ger ett helhets stöd

Samarbetet mellan organisationer är en styrka i det fortsatta arbetet.

– Värmland är ett kompetensnav för de här frågorna. Det blir en trygghet för oss och bolaget att samarbeta med olika organisationer och växeldra. Tillsammans kan vi bidra med stöd, kompetens och kontakter i ett tidigt skede. Vi har också olika perspektiv i de frågor vi ställer, det blir en helhet, säger Thomas Ohlsson, kreditchef ALMI Värmland.

Han fortsätter. – Det är ett av flera strålande exempel på ett fungerande stödsystem. Det är spännande att ett utländskt bolag vill etablera sig här i Värmland och det banar väg för fler.

Flytt av verksamhet från Kanada till Värmland

HEJMAS håller på med flytten av verksamheten från Calgary i Kanada till Karlstad. En direkt avgörande faktor var just samarbetet mellan organisationer och den samlade traditionen och kunskapen inom skogs- och pappersindustrin som finns i regionen.

– Vi sökte över hela världen efter de bästa förutsättningarna för vårt företag. Vi har letat efter en plats där vi kan utvecklas och etablera en solid grund. Samarbetet mellan olika organisationer och nätverk är en styrka, och det faktum att regionen ligger i framkant inom bioekonomi. Vi är tacksamma för stödet från ALMI och Sting Bioeconomy, vilket är oerhört värdefullt för vår fortsatta resa, säger Marek Hejduk, VD HEJMAS Agrifibre Technologies AB.

Bolaget ingår i Sting Bieoconomys acceleratorprogram. Victor Isaksen på Sting Bioeconomy lyfter även han fram samarbetet som en nyckel.

– Vi ser fram emot att fortsätta samarbeta med HEJMAS och följa deras framsteg. Att de väljer att flytta från Kanada och etablera sin verksamhet här i Värmland är ett värdefullt kvitto på att det samarbete och den gemensamma kunskap vi har i regionen kring bioekonomi och företagande är betydelsefull, säger Victor Isaksen, VD Sting Bioeconomy.

Nu ska bolaget skala upp och komma ut på marknaden. De framtida kunderna är i första hand tillverkare av bland annat medicinska produkter såsom sårvård, blöjor och mensskydd.

Det växer  odlar industrihampa tillsammans värmländska bönder

För att göra varuprover av pappersmassa behövs råmaterial i form av åkeravfall. Ett samarbete inletts med LRF Kristinehamn och tre värmländska bönder. Totalt odlas fyra hektar av industrihampa i år.

– Vi har arbetat tillsammans med CHTA Canadian Hamp Trade Alliance som har 20 års expertis av att odla industrihampa. Nu tar vi med oss kunskapen och datan till Sverige och odlar med värmländska bönder. Det kräver ett nära samarbete för att få ut det bästa av skörden, säger Marek Hejduk

Industrihampa från odlingarna

Hampafrön är mycket proteinrika och innehåller stora mängder fibrer, vitaminer, omega-3 och mineraler. Skalade hampafrön används som livsmedel och pressas till olja, medan hela hampafrön används som foder för djur.

– Bönderna får behålla fröna för att sälja som livsmedelsprodukter, vi är intresserade av växtrester från plantan, stjälkarna och grenarna, det som blir över, och vi betalar för det, fortsätter Marek Hejduk. – Det är ett sätt att ta tillvara på allt som odlas.

– Testodlingen tillsammans med HEJMAS är mycket spännande. Som bonde så får man vara nyfiken på nya produkter. Kan vi vara med och utveckla något som leder till en bra slutprodukt så är det fantastiskt, säger Peter Moberg, ordförande LRF Kristinehamn

– När vi har genomfört det här testet, och allt slår väl ut, så kommer vi att skala upp, avslutar Marek Hejduk.

SENASTE NYHETER
Nyhet
A-match Play lanserad

A-match är investerarforumet där du möts av väl förberedda företag som framför morgondagens affärsidéer med korta kärnfulla pitcher. Från och med den 17:e maj kan