PulpaTronics

PulpaTronics har utvecklat chipfria, metallfria RFID-taggar av papper. Dessa nya taggar kräver ingen metallextraktion och är billigare samt kompatibla med befintliga återvinningsmetoder.

PulpaTronics innovativa laserteknologi inducerar en ledande krets direkt på papperet, vilket effektiviserar tillverkningsprocessen och eliminerar behovet av metall- och kiselkomponenter. Detta minskar den miljömässiga påverkan av RFID-taggproduktion avsevärt.

www.pulpatronics.com

NYHETER OM PULPATRONICS