Richter Life Science flyttar fram sina positioner med banbrytande sensorteknik

Cellulosa (grönt) och lignin (blått) i vävnad från en lök Choong, F.X., Bäck, M., Schulz, A., Nilsson, KPR., Edlund, U., Richter-Dahlfors A.
Scientific Reports 8, 3108 (2018). https://doi.org/10.1038/s41598-018-21466-y

Med spjutspetsforskning och den banbrytande sensortekniken Optotracing™ som grund avancerar nu Richter Life Science inom flera spännande affärsområden. Genom att kunna analysera växtfiberns innersta beståndsdelar skapas omedelbara svar vilket bidrar till energi- och resurseffektivisering.

Richter Life Science har varit en del av Sting Bioeconomy sedan 2020 och nu väljer bolaget att flytta sin huvudsakliga verksamhet till Karlstad för att komma närmare det kluster av bolag inom samma segment som finns i regionen.

Infrastruktur för bioekonomi i Värmland

– Det finns en infrastruktur när det kommer till just bioekonomi med inkubatorer, företag och nätverk. Karlstad och Värmland är en hotspot för flis och biomassa och det är onekligen en bra matchning för oss. Här får vi större möjligheter till samverkan, relevanta kontakter och möjligheter att träffa rätt typer av investerare, säger grundaren Agneta Richter-Dahlfors.

– Dessutom kan vi ta del av de internationella nätverk som Sting Bioeconomy har, vi har till exempel varit med på ett par resor till Kanada för konferenser som öppnat dörrar till intressanta möten med andra bolag. Det ger en bra förståelse för hur lokalt specifika marknader – och olika problemställningar – kan vara, utvecklar Agneta Richter-Dahlfors.

Richter Life Science opererar inom flera affärsområden – inom biotech finns dotterbolaget Ebba Biotech som redan har etablerat sig globalt och erbjuder teknologin till forskningslaboratorier inom både akademi och industri. I huvudbolaget är det nu främst fokus på att etablera affärer och samverkan inom green tech som innefattar bland annat biomassa, pappersmassa och skogsindustri.  

– Där sker det stora framsteg nu. Både när det kommer till den etablerade massaindustrin, och mot nya bolag som använder flis och massa på helt nya sätt. Deras tekniker bygger på nya typer av industriella processer som behöver nya typer av mätmetoder för att kunna köras resurseffektivt, säger Agneta Richter-Dahlfors.

En unik sensorteknologi

Gul = Cellulosa
Blå = Lignin

Från: A. E. Schmidt,  F. X. Choong,  A. Richter-Dahlfors,  U. Edlund, 
Advanced Sustainable Systems  2024, 2300632.
https://doi.org/10.1002/adsu.202300632

Den unika och patentskyddade sensorteknologin Optotracing kan förenklat förklaras som en skiktröntgen, fast för fibrer. Man tillsätter en spårningsmolekyl till ett prov eller en massa. När molekylen binder till biopolymererna i provet börjar molekylen att lysa. Eftersom molekylerna lyser på olika sätt beroende på vad de är bundna till så kan man identifiera var de olika biopolymererna, till exempel cellulosa och lignin, finns i provet.

Jobbar man med fibrer från träd som vuxit i 100 år kontra från halmstrån som bara vuxit 6 månader så har vävnaderna helt olika kemiska strukturer.

– Genom att använda vår sensorteknik får man direkt feedback på var ligninet och cellulosan finns i växtens vävnad, och hur tight de sitter kopplade till varandra. Ju mer man vet om sitt ingångsmaterial, desto bättre kan man finjustera processningen av sin biomassa och därmed minska både energi och kemikalieåtgång. Vår teknik lämpar sig också för on-line analys i realtid.

Gul = Cellulosa
Blå = Lignin

Från: A. E. Schmidt,  F. X. Choong,  A. Richter-Dahlfors,  U. Edlund, 
Advanced Sustainable Systems  2024, 2300632.
https://doi.org/10.1002/adsu.202300632

Genom att bygga in mätningarna i processen får man provsvar i realtid, och med den informationen kan man optimera sina processparametrar omedelbart. Man slipper alltså den försening det innebär att sända prover till ett laboratorium och invänta provsvar, innan man kan justera processen.

Ett annat område på stark framväxt är nyttjande av restprodukter från till exempel jordbruk, där man i stället för att bränna halmen vill nyttja den som utgångsmaterial för att skapa nya material.

– Även för denna typ av biomassor är det viktigt att känna till fibrernas sammansättning före och under processningen, så vi ser detta som ett ytterligare område där vår teknik kan bidra till resurseffektivisering.

Choong, F.X., Lantz, L., Shirani, H. et al. Stereochemical identification of glucans by a donor–acceptor–donor conjugated pentamer enables multi-carbohydrate anatomical mapping in plant tissues. Cellulose 26, 4253–4264 (2019). doi: 10.1007/s10570-019-02381-5
Wahlström, N., Edlund, U., Pavia, H. et al. Cellulose from the green macroalgae Ulva lactuca: isolation, characterization, optotracing, and production of cellulose nanofibrils.Cellulose 27, 3707–3725 (2020). doi: 10.1007/s10570-020-03029-5
SENASTE NYHETER
Nyhet
A-match Play lanserad

A-match är investerarforumet där du möts av väl förberedda företag som framför morgondagens affärsidéer med korta kärnfulla pitcher. Från och med den 17:e maj kan