Rottneros förlänger med Sting Bioeconomy

Rottneros förlänger sitt engagemang som en aktiv partner i Sting Bioeconomy’s Industri Partner Program.

Industri Partner Programmet är en plattform och en katalysator för den viktiga gröna omställningen för att skapa en hållbar industri med minskad miljö- och klimatpåverkan.

En stor del i programmet omfattar att föra samman startups och industriparterns med ömsesidiga intressen.

”Väldigt roligt och betydelsefullt att vi får möjlighet att fortsätta samarbetet. Rottneros har varit en viktig partner över lång tid och vi ser fram emot att få fortsätta resan tillsammans med dem.”, säger Victor Isaksen, VD Sting Bioeconomy

“Det är ett otroligt viktigt samarbete. Vi strävar alltid att vara i framkant vad gäller miljö- och hållbarhetsarbete inom koncernen. Samarbetet med Sting Bioeconomy är värdefullt och ger oss möjlighet att möta bolag och entreprenörer och vara en del av innovativa processer.”, säger Lennart Eberleh, VD Rottneros

Samarbetet understryker Rottneros ambition om en hållbar och ansvarsfull verksamhet och är i linje med Sting Bioeconomy’s vision att arbeta med engagerade aktörer för att skapa förutsättningar för innovativa samarbeten och miljövänliga lösningar.

www.rottneros.se

SENASTE NYHETER
Nyhet
Åttonde upplagan av A-match

När den åttonde upplagan av investerarforumet A-match genomfördes var det ett 65-tal investerare från Norge och Sverige som samlats för att ta del av åtta