Skarpa tester av revolutionerande energiinnovation

En innovation som har potential att förändra världens syn på energislöseri. Nu har Zigrid installerat sin lösning som producerar el av spillvärme i skarp produktion för första gången – en lösning som kan reducera koldioxidutsläpp för industrier och kraftproducenter markant.

– Det här har varit ett mål länge, det känns jättespännande, säger Lars Birging, vd, Zigrid AB.

Det finns patent på både metod och teknik och Zigrid har under en längre tid arbetat med både prototyper och testanläggningar. Nu kliver bolaget in i en ny och spännande fas där de första kraftmodulerna installerats hos Baettr i Guldsmedshyttan. Det är första gången tekniken används i skarpt läge.

– Vi kommer jobba väldigt aktivt på plats hos Baettr den närmaste tiden för att optimera och stress-testa utrustningen. Det har varit vårt mål att komma hit, våra tidigare tester har varit begränsade eftersom vi inte haft tillräcklig tillgång till stora värmeflöden. Målet är att fortsätta med en större installation under nästa år, förhoppningsvis med en koppling till vätgasproduktion. Vi uppskattar att vi i slutet av 2025 kommer att kunna öka installationstakten, säger Lars Birging.

Av all energi som produceras används inte mer än 30 procent – resten försvinner helt oanvänd som spillvärme. Det gäller i synnerhet spillvärme på temperaturer under 100 grader. Genom att i stället ta hand om spillvärme, omvandla en del till ny energi och elektricitet kan Zigrid med sin lösning reducera utsläppen av koldioxid i stor skala. För att producera en kWh ligger utsläppssnittet av koldioxid i Europa på 250 gram. I Sverige är snittet lägre, 25 gram. Med Zigrids lösning minskar utsläppet av koldioxid hela vägen ner till 4,3 gram.

– Vi startade Zigrid med målsättningen att vara en viktig pusselbit i hur vi bryter trenden med ökade utsläpp av koldioxid. Vi har en unik lösning, det finns ingenting som liknar det här i hela världen, säger Lars Birging.

För industrier i flera olika branscher innebär det också stora möjligheter till minskade kostnader, ökad cirkularitet och mindre beroende av kraftnätet. Genom att ta hand om spillvärme från en industri och förvandla en del till elektricitet som sedan används i produktionen staplas fördelarna helt enkelt på varandra. Dessutom minskar behovet av att nedkylning av spillvärme innan den släpps ut i omgivningen.

I Europa räknar man med att det finns 2 860 TWh ”tillgängligt” i form av spillvärme.

– Vi ser en enorm potential för vår produkt i Europa och för en industriell kund räknar vi med en återbetalningstid av en investering på 2–5 år beroende på förutsättningarna. På kort sikt finns det stora möjligheter i industrier inom papper och massa, stål, kemi samt vätgas. På längre sikt finns det även en otrolig potential i själva kraftproduktionen, säger Lars Birging.

SENASTE NYHETER
Nyhet
A-match Play lanserad

A-match är investerarforumet där du möts av väl förberedda företag som framför morgondagens affärsidéer med korta kärnfulla pitcher. Från och med den 17:e maj kan