The Loop Factory utvald som viktig aktör av Ellen MacArthur Foundation

Det är i startups förändringarna kommer ske. Det menar miljöorganisationen Ellen MacArthur Foundation. Nu har de valt ut The Loop Factorys torrformade förpackningsteknik Yangi som en viktig framtida teknik för att minska beroendet av plast.

The Loop Factory är Varbergs-företaget som utvecklar och testar nya koncept för framtidens hållbara produkter och material och siktar på att bli internationellt ledande inom cirkulära innovationer. Ett mål som till synes inte verkar alltför långt bort.

Nu har världens mest framstående miljöorganisation – Ellen MacArthur Foundation valt ut The Loop Factorys senaste teknologi Yangi som en ’Key Enabling Technology’ – en mycket viktig framtida teknik för att minska beroendet av plast. Yangi är en förpackningsteknik som gör det möjligt att ta fram cellulosaförpackningar från pappersmassa, med minimala mängder vatten. I och med utmärkelsen bjöds de nyligen in att presentera sin teknik inför 150 stora bolag och aktörer i ett forum som syftar till att möjliggöra samarbeten för nya tekniker och affärsmodeller.

New Plastic Economy

Ellen MacArthur Foundation är miljöorganisationen i England som ligger i världens absoluta framkant inom sitt område. Stiftelsen har etablerats för att göra det möjligt för organisationer att utveckla nya lösningar inom cirkulär ekonomi.

Ett initiativ av stiftelsen kallas New Plastic Economy. Initiativet har spelat en stor roll i den globala debatten om plast. De har systematiskt jobbat mot en gemensam vision om en cirkulär ekonomi genom olika åtaganden inom industrin, politiken och en ökad medvetenhet hos allmänheten. Ett åtagande som stora företag har skrivit under på är att jobba för att minska plastens påverkan på klimatet.

Det är i startups förändringarna sker

EllenMacArthur Foundation har dock insett att det inte är hos de stora bolagen förändringarna sker, utan det är i startups. Stiftelsen har därför valt ut The Loop Factory som ett av fyra mindre företag, som alla har olika tekniker som kan göra en stor påverkan för att minska vår användning av plast. Att stiftelsen valde ut just The Loop Factory till forumet var givet, menar Sara Wingstrand, Program Manager på New Plastics Economy, Ellen MacArthur Foundation.

– The Loop Factory för mig är intressant av flera anledningar. Dels är Yangis teknologi intressant med den torrformade förpackningsprocessen. Men vi behöver inte bara en ny typ av förpackning idag utan även metoder för att producera och The Loop Factory är ett bra exempel på det. De skickade en ansökan som var mycket stark, där de berättade vilka de är, vilken innovation de hade och de beskrev även vilken typ av samarbete de sökte för. The Loop Factory är i ett läge där de kan samarbeta med många stora företag och där båda sidor kan lära och dra nytta av varandra, säger Sara.

Anna Altner, grundare av The Loop Factory, är glad över erkännandet.

– Bara det att vi blivit utvalda som en viktig nyckelfunktion för att jobba med minskad plastpåverkan av en organisation som Ellen MacArthur Foundation är ju fantastiskt!

Läs mer om The Loop Factory här.

SENASTE NYHETER
Nyhet
A-match Play lanserad

A-match är investerarforumet där du möts av väl förberedda företag som framför morgondagens affärsidéer med korta kärnfulla pitcher. Från och med den 17:e maj kan