Wood Tube i samarbete med Bergs Timber – storsatsar i Värmland

I dagarna blev det klart att Bergs Timber investerar 8,5 miljoner kronor i Wood Tube och blir därmed delägare och industriell partner i bolaget. Wood Tube har även kommit igång med sitt första kommersiella bygge.

Wood Tube har med sin innovativa klimatsmarta pappersregel skördat många framgångar den senaste tiden. Nyligen avslöjade de i ett pressmeddelande att Vasakronan tillsammans med Veidekke Sverige är först ut med att bygga med Wood Tubes pappersreglar. Projektet är Strömshuset i centrala Göteborg där det byggs nya kontorslokaler, helt i trä.

– På Veidekke är vi positiva till innovation och särskilt till innovation kopplat till minskad klimatpåverkan. I vårt led att ständigt minska vår klimatpåverkan känns det extra bra att testa en produkt med väsentligt lägre klimatpåverkan men också med förbättrade egenskaper kopplat till arbetsmiljön för våra anställda och leverantörer, säger David Grimheden, teknik- & miljöchef på Veidekke Entreprenad AB.

Ny fabrik i Säffle

Nyligen blev det även klart att Bergs Timber genom en investering om totalt ca 8,5 miljoner kronor blir delägare och industriell partner i Wood Tube.

I denna fas säkerställer Bergs finansieringen av en produktionsanläggning för industriell framställning av reglar. Bergs erhåller en ägarandel på 25 procent i Wood Tube och kommer aktivt verka för att utveckla bolaget tillsammans med övriga ägare och medarbetare. Engagemanget ligger helt i linje med Bergs ambitioner att utveckla och förädla hållbara produkter av skogsråvara.

– Vi ser en stor potential för Wood Tube där både reglar, men även andra applikationer kan komma att spela en viktig roll i framtidens byggande. Som långsiktig ägare kommer vi tillsammans med Wood Tube att utveckla detta till ett framgångsrikt företag, säger Peter Nilsson, vd i Bergs Timber AB.

Wood Tube har utvecklat en patenterad pappersregel för tillverkning av innerväggar och möbelstommar. Reglarna tillverkas av pappersråvara och blir ett alternativ till reglar av stål eller trä. Produkten möjliggör att bygga mer klimatsmart, reducerar byggkostnader och förbättrar snickarnas arbetsmiljö. Efter en tid av produktutveckling, certifiering och säkerställande av patentskydd är bolaget nu redo för en mer kommersiell fas.

– Med Bergs får vi en mycket stabil partner, både finansiellt och marknadsmässigt. De har vana vid att utveckla företag, har viktiga ingångar till den marknad vi vill fokusera på och besitter kunnande i industriella processer, vilket vi tror kommer vara värdefullt under vår fortsatta expansionsfas, säger Tobias Söderbom Olsson, vd för Wood Tube Sweden AB.

Läs mer om Wood Tube här

Om Bergs

Bergskoncernen är internationell och består av en grupp självständiga dotterbolag med tydligt resultatansvar som utvecklar, producerar och marknadsför förädlat trä för olika tillämpningar. Med mångårig erfarenhet av trä och med stor kompetens kring vidareförädling, bidrar Bergs till att bygga ett hållbart samhälle baserat på förnybar råvara från hållbart brukade skogar i Östersjöregionen.

Verksamheten bedrivs i Sverige, Estland, Lettland och Storbritannien och försäljning sker till ett 20-tal länder. De största marknaderna utgörs av Skandinavien, Baltikum, Storbritannien och Frankrike. Huvudkontor med koncernledning är baserat i Sverige. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

SENASTE NYHETER
Nyhet
A-match Play lanserad

A-match är investerarforumet där du möts av väl förberedda företag som framför morgondagens affärsidéer med korta kärnfulla pitcher. Från och med den 17:e maj kan