Den ska i papper va?

Är kartongen brännbar, ska jag skruva av korken på mjölkförpackningen innan jag slänger den i återvinningen för kartong, behöver jag skölja ur resterna av yoghurt i kartongen innan jag lämnar den för återvinning och vad gör jag när förpackningen jag har i handen ser ut att innehålla flera olika material? Förvirringen vid återvinningsstationen kan vara stor.

Helén Williams

I det här avsnittet av Bioeco träffar vi experten Helén Williams, hon är doktor i miljö- och energisystem och hon ska ta oss genom en hel del myter och nya insikter när det gäller återvinning och förpackningar.

– Vi strävar efter att fler av de material som vi sätter på marknaden i dag ska kunna bli material igen. För det är, totalt sett, oftast mer energieffektivt att materialet kan cirkulerar flera gånger, säger Helén Williams.

Lyssna här.