Den ska i papper va?

Är kartongen brännbar, ska jag skruva av korken på mjölkförpackningen innan jag slänger den i återvinningen för kartong, behöver jag skölja ur resterna av yoghurt i kartongen innan jag lämnar den för återvinning och vad gör jag när förpackningen jag har i handen ser ut att innehålla flera olika material? Förvirringen vid återvinningsstationen kan vara stor.

Helén Williams
I det här avsnittet av Bioeco träffar vi experten Helén Williams, hon är doktor i miljö- och energisystem och hon ska ta oss genom en hel del myter och nya insikter när det gäller återvinning och förpackningar.

– Vi strävar efter att fler av de material som vi sätter på marknaden i dag ska kunna bli material igen. För det är, totalt sett, oftast mer energieffektivt att materialet kan cirkulerar flera gånger, säger Helén Williams.

Lyssna här.

SENASTE NYHETER
Nyhet
Åttonde upplagan av A-match

När den åttonde upplagan av investerarforumet A-match genomfördes var det ett 65-tal investerare från Norge och Sverige som samlats för att ta del av åtta