#13 Pappersbatteriet

Vore det inte bra om det fanns ett sätt att tillverka batterier från skogsråvara istället för att använda metaller? Det kan nästan låta för bra för att vara sant, men nu går det att tillverka batterier – i papper!

I det här avsnittet av Bioeco förflyttar vi oss till BillerudKorsnäs produktionsanläggning på Gruvön. Vi träffar Lars Sandberg, Project Manager Innovation at BillerudKorsnäs, och får veta mer om pappersbatteriet och på vilket sätt det kan tänkas användas i framtiden.

– Det är jättekul att jobba i ett företag som BillerudKorsnäs som verkligen vill ta fram nya saker. Dessutom känns det kul att få jobba i en tid där skogsindustrin är en viktig plats för att ta fram nya lösningar som kan vara med och göra världen lite bättre. Som att till exempel få bort plasten i haven eller minska vårt CO2-avtryck, säger Lars Sandberg.

Lyssna på avsnittet här.

SENASTE NYHETER
Nyhet
Startups och akademi i utvecklande samtal

Under tisdagen möttes forskare och startups inom området bioekonomi på Karlstad Innovation Park. Syftet var att föra samman forskning med startupbolag och skapa en plattform

Nyhet
Sting Bioeconomy Summit

Den 26:a oktober 2023 ägde Sting Bioeconomy Summit rum på Värmlands Museum i Karlstad. Se videon från eventet.