#14 Företagsinformation 2.0

Vore det inte bra om det fanns ett sätt för företag att bli ännu bättre på att tillgängliggöra och dela med sig av sitt hållbarhetsarbete?

För tre år sedan bestämde sig Worldfavor för att ta på sig det stora uppdraget att ta fram ett sätt att centralisera all världens hållbarhetsdata. I dag har 30 000 företag från 60 länder valt att ansluta sig till tjänsten. I det här avsnittet av Bioeco pratar vi med Frida Emilsson, medgrundare och COO på Worldfavor. Vi får veta mer om plattformen, visionen och hur företaget skapar förutsättningar för företagsinformation 2.0.

– Worldfavor är en plattform där företag kan göra sin hållbarhetsinformation digital. Det vill säga man kan berätta om hur man presterar inom olika hållbarhetsfrågor och man kan berätta om hur man jobbar med olika hållbarhetsfrågor på ett digitalt sätt. Det gör det väldigt lätt för företag att dela den här informationen med varandra på ett mycket mer effektivt sätt än vad man annars kan, säger Frida Emilsson, medgrundare och COO på Worldfavor.

Läs mer om Worldfavors tjänster här.

Lyssna på avsnittet här.

SENASTE NYHETER
Nyhet
Startups och akademi i utvecklande samtal

Under tisdagen möttes forskare och startups inom området bioekonomi på Karlstad Innovation Park. Syftet var att föra samman forskning med startupbolag och skapa en plattform

Nyhet
Sting Bioeconomy Summit

Den 26:a oktober 2023 ägde Sting Bioeconomy Summit rum på Värmlands Museum i Karlstad. Se videon från eventet.