Cirkulära Södra vill förlänga livslängden på skogen

Vår samarbetspartner Södra är den innovativa skogsindustrikoncernen som skapar produkter och tjänster för en global marknad. Vi ringde upp affärsutvecklare Fredrik Tärneberg för att höra om deras fokus på hållbarhet, innovation och cirkularitet.

En viktig del i Sting Bioeconomys arbete för att stötta startup-företag är våra samarbetspartners. Vi är helt enkelt bättre tillsammans. Idag lyfter vi därför vår partner Södra som både är Sveriges största skogsägarförening och en internationell skogsindustrikoncern. Som ägare av tre pappersbruk och åtta sågverk i södra Sverige förädlar de sina 53 000 medlemmars skogsråvara till förnybara, klimatsmarta produkter som exempelvis byggsystem, biodrivmedel och textilmassa.

”Produkterna ska ha så lång livslängd som möjligt”

För Södra är det en självklarhet att jobba mot ett fossilfritt samhälle och de är övertygade om att ett hållbart skogsbruk är en viktig del i den gröna omställningen. Därför jobbar de även aktivt med forskning och innovation genom att bland annat stötta startup-företag, samarbeta med testbäddar och hitta nya användningsområden för restprodukter, exempelvis spill som blir kvar efter byggnation med korslimmat trä. De tar även tillvara på skogens naturliga klister – lignin som utgör 30 procent av ett träd.

Fredrik Tärneberg

Fredrik Tärneberg är affärsutvecklare för affärsområdet innovation på Södra. Han säger att samarbetet med testbädden LignoCity spelar en viktig roll när de tittar på nya hållbara produkter av lignin.

– Lignin är en av flera produktspår vi tittar på som kan komma att bli en ny väg framåt. Det är en omogen marknad där det finns utrymme för startup-företag att hitta nya saker att använda ligninet till. Som alla marknader som mognar kommer det komma in nya produkter och användningsområden i takt med att marknaden växer.

Även cirkularitet är en viktig del av Södras affärsidé. Ett konkret exempel är att en del av deras pellets, som är en restprodukt från sågspån, används för att värma nya tall- och granplantor på Södras plantskolor. Och för varje träd de fäller planterar de tre nya.

– Vi vill att produkten vi tar fram ska ha en så lång livslängd som möjligt och samtidigt substituerar fossilt kol.

Nätverk är viktigt

Södra försöker ständigt hitta samarbeten med leverantörer eller investerare för nya produkter. Därför ser de Sting Bioeconomy som en värdefull samarbetspartner.

– Genom nätverk såsom Sting Bioeconomy hittar vi möjliga framtida användare av de produkter eller restströmmar som vi tar fram. Vi kan även agera som första kund åt ett startup-företag.

Fredrik tror att vi om tio år kommer ha en större medvetenhet om vad skogen tillför och att fler kommer att välja ett skogsbaserat material.

– Det fina med produkter från den svenska skogen är att de produceras i Sverige, kan användas i Sverige och skapar jobb i Sverige.

SENASTE NYHETER
Nyhet
A-match Play lanserad

A-match är investerarforumet där du möts av väl förberedda företag som framför morgondagens affärsidéer med korta kärnfulla pitcher. Från och med den 17:e maj kan