Fernandi Innovation

Fernandi Innovation utvecklar en unik förpackningslösning Fernandipac™, en biobaserad, fossilfri, återvinningsbar, och bionedbrytbar förpackningslösning som minimerar plastpartiklar i livsmedlet. Genom en sammansättning av väl beprövade material och barriärer, och ett helt nytt sätt att tänka utanför boxen, så har förpackningslösningen potentialen att helt fasa ut förpackningar med aluminium- och plastmaterial för våra livsmedel.

www.fernandiinnovation.se

NYHETER OM FERNANDI INNOVATION