Hallå där…

Håkan Spjuth avdelningschef för Externa relationer på Karlstads universitet. Med bakgrund inom både näringsliv och akademi och med erfarenhet av att driva startups kliver han nu på ytterligare ett uppdrag – som ny styrelseordförande hos Sting Bioeconomy.

Berätta lite om dina tidigare uppdrag?

Under mina första 20 år i arbetslivet var jag verksam inom näringslivet, då främst i IT-branschen. Jag jobbade i både små och stora konsult -och produktföretag.

Men jag har även varit med på en del startup-resor. Dels från Ericsson där jag medverkade i etableringen av en produktenhet med fullt eget ansvar, även om vi var en del av företaget. Vi drev verksamheten som ett eget bolag med allt vad det innebar, det blev som ett eget bolag i stora Ericsson. En av kollegorna under denna tid var bland annat Charlotta Stenson, som även hon sitter i Sting Bioeconomys styrelse. Jag har även varit med och drivit en ”riktig” startup från start till en exit, där vi sålde bolaget till ett amerikanskt it-bolag. Med erfarenheter från dessa resor har jag byggt upp förståelsen och kompetensen för att bland annat försöka hitta rätt finansieringslösningar, engagera rätt team och välja rätt strategiska partners för att få verksamheten att ta fart på riktigt.

En annan viktig erfarenhet från dessa år var att se nyttan ett universitet kan innebära och alla möjligheter som erbjuds via ett samarbete med ett universitet.

2006 klev jag själv in i universitetsvärlden när jag anställdes som IT-chef vid Karlstads universitet. Tre år senare fick jag ett nytt uppdrag – att starta upp Grants & Innovation Office, GIO, vars huvuduppdrag är att hjälpa forskare bygga forskningskapacitet och nyttiggöra forskningsresultaten samt stötta utveckling av studenters innovationer. Även den här verksamheten blev lite av ett startup i en redan befintlig verksamhet. Förutom uppdraget som avdelningschef för Externa Relationer på Karlstads universitet är jag även vd för Karlstads universitets Innovation AB som kan ses som ett verktyg i det innovationsstöd GIO erbjuder till forskare, studenter och partners utanför lärosätet.

Vad fick dig att tacka ja till ordförandeuppdraget i Sting Bioeconomys styrelse?

Sting Bioeconomy var lite ”pusselbiten som fattades”. Vi har saknat den här typen av verksamhet och därför känns det extra spännande att få vara en del av den här satsningen. Dessutom tycker jag att vi fått ett gott kvitto när även en etablerad och framgångsrik aktör som Sting (Stockholm Innovation and Growth) valt att vara en del av och tror på verksamheten. Från Karlstads universitets sida känns det helt rätt att vara med och bidra och jag tror den här verksamheten kan betyda mycket för universitetet och vår region.

Vilka förväntningar har du på verksamheten?

Att Sting Bioeconomy ska bidra till att verkligen sätta den här regionen på kartan som den givna hubben för skoglig bioekonomi, så väl nationellt som internationellt. Jag hoppas och tror att verksamheten ska attrahera nya bolag och bolag som vill växa genom att visa på möjligheterna som finns här. Sedan hoppas jag självklart att denna satsning även ska bidra till att utveckla forskningen och utbildningsprogrammen på Karlstads universitet.

Vad hoppas du kunna bidra med i din roll?

Framför allt genom att bidra med möjligheter och nätverk kopplat till universitetet med dess forskning och utbildning. Då jag även representerar Karlstads universitet i flera nationella och internationella nätverk där fler lärosäten finns representerade hoppas jag även kunna vara länken gentemot andra regionala, nationella och internationella universitetsnära innovationssystem.

SENASTE NYHETER
Paper Province
Nästa generation dörrar

En dörr i papper! Hur hållbart låter det? Ecopals har utvecklat ett starkt och cirkulerbart material som kan ersätta traditionella skivmaterial i många olika produkter.

Nyhet
Startups och akademi i utvecklande samtal

Under tisdagen möttes forskare och startups inom området bioekonomi på Karlstad Innovation Park. Syftet var att föra samman forskning med startupbolag och skapa en plattform