Innovativa fiberskivor med lågt klimatavtryck mot skandinavisk produktion

En innovativ produktlösning och en svensk produktionsinfrastruktur bäddar för att Scandinavian Fibre Boards är på väg att göra ett rejält avtryck på marknaden.

Den unika fiberskivan har bättre produktegenskaper samtidigt som den ger ett betydligt lägre klimatavtryck – och den kan tillverkas i Skandinavien.

Bakom fiberskivan – som nu är redo att börja produceras i större skala – ligger nästan tio år av utveckling och forskning. Resultatet är en unik produkt som är otroligt lätt, både när det kommer till vikten i sig och hur den är att hantera och arbeta med.

– Vi fyller ett tomrum på marknaden. De skivor som är lätta i dag har inte alls samma hållfasthet. För att nå upp till samma hållfasthet som vår produkt blir alternativa produkter tyngre och det krävs dessutom att det används lim, förklarar Lars Atterfors, delägare i Scandinavian Fibre Boards.

Fiberskivan som Scandinavian Fibre Boards har utvecklat består bara av en termomekanisk massa (TMP) och tack vara att lim inte behövs i processen bidrar detta till ett 95 procent lägre klimatavtryck.

– Råvaran finns det gott om och den är förnybar. Det är samma råvara som används till tidningspapper och den produktionen går ner, så den typen av tillverkare söker säkert andra användningsområden. Vår produkt har dessutom en längre livslängd och kan binda upp kol under en längre tid, säger Lars Atterfors och fortsätter:

– Med vår innovation har vi tagit vara på de fina egenskaperna som finns i träfiber. Papper är ett starkt material när man drar i det, men det är lätt att riva sönder i andra leden. Patentet vi har bakom vår produkt gör den starkt i båda leden.

Den färdiga produkten hamnar i möbler och andra inredningsprodukter, men kan också användas som konstruktionsmaterial i byggbranschen. När det kommer till produktionskostnader är fiberskivan från Scandinavian Fibre Boards dessutom konkurrenskraftig.

– Vår produkt kan ersätta det som redan finns på marknaden, den är bättre både sett till miljöpåverkan och kostnad.

Efter många år av utveckling är Scandinavian Fibre Boards redo för nästa steg och för att få till en storskalig produktion i Skandinavien.

– Vi som driver företaget nu är mer utvecklare och har inte den kunskap som krävs för att bygga upp och driva en produktion. Nu jobbar vi för att få in en part som har möjlighet ta hela verksamheten till marknaden. I och med att det handlar om processindustri så blir det väldigt stort att starta upp, men eftersom det redan finns anläggningar med liknande produktion kommer det vara mindre steg att ta, säger Lars Atterfors.

– Det här är ett viktigt initiativ då vi i Skandinavien behöver bredda användningen av produkter som kommer från skogen. Både för att vidareutveckla våra cirkulära värdekedjor och för att bli mindre sårbara vid eventuella kriser i framtiden. Att produkten dessutom har ett lågt klimatavtryck och är konkurrenskraftig är otroligt positivt. Det här är ett utmärkt exempel på svensk och norsk innovationskraft, säger Björn Nordin chef för arkitektur och design på Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna.

SENASTE NYHETER
Nyhet
A-match Play lanserad

A-match är investerarforumet där du möts av väl förberedda företag som framför morgondagens affärsidéer med korta kärnfulla pitcher. Från och med den 17:e maj kan