Kungens besök i Värmland och skogen: ”I Värmland finns kunskapen om skogen i blodet”

När Kung Carl XVI Gustaf besökte Värmland i veckan var det för att fördjupa kunskaperna om skogen och skogsnäringen.

– Den samlade kunskapen finns här sedan många år tillbaka, den finns i blodet här. Sedan har skogsindustriföretagen dessutom samarbete med universitetet här sedan några år tillbaka, det är också att jobba med framtiden, säger han till NWT.

Kungen fick bland annat uppleva skogen och Stora Ensos anläggningar i Grums och Skoghall, tillsammans med landshövding Georg Andrén, för att få en inblick i inblick i hela värdekedjan – från träd till färdiga produkter – i form av trähus och fiberbaserade förpackningar. Kungen fick också lära sig mer om hur ett hållbart skogsbruk bedrivs.

Sandra Sundbäck, vd Paper Province och Victor Isaksen, vd Sting Bioeconomy

Kungen lyfte att skogsindustriklustret som finns i Värmland betyder mycket för regionen. Något som det gavs chans att fördjupa kunskapen kring vid ett rundabordssamtal med Victor Isaksen, vd Sting Bioeconomy, Sandra Sundbäck, vd Paper Province, Annica Bresky, vd Stora Enso, Louise Karlberg, chef skog och jordbruk Naturskyddsföreningen (SSNC), Kari Andersson, vd AB Hilmer Andersson och Johan Bohlin, biolog Länsstyrelsen Värmland.

– Vi hade ett intressant samtal om skogen och en gemensam vision för skogen tillsammans med kungen som visade stort intresse för vårt arbete med skogen här i Värmland, säger Sandra Sundbäck.

Rundabordssamtalet hade företagsrepresentanter från AB Hilmer Andersson och Stora Enso.

Foto: Pär Englund

SENASTE NYHETER
Nyhet
A-match Play lanserad

A-match är investerarforumet där du möts av väl förberedda företag som framför morgondagens affärsidéer med korta kärnfulla pitcher. Från och med den 17:e maj kan