Lixea

Lixea är en spin-off från Imperial College London. Bolaget har utvecklat en innovativ och kostnadseffektiv process som med hjälp av joniska vätskor producerar till exempel cellulosa och lignin från biomassa som annars ses som avfall. Lixea har sin pilotanläggning i värmländska Bäckhammar.

www.lixea.co

NYHETER OM LIXEA
Nyhet
Lixea skapar värde av biobaserade sopor

Lixea är startupen som tagit London till Värmland för att omvandla skräp till värde. Nyligen invigdes deras pilotanläggning i LignoCitys lokaler i Bäckhammar. Nu går