Ny miljö – nya möjligheter

Som den nationella och internationella inkubator Sting Bioeconomy är kan det behövas flera olika platser att kalla sitt hem. Ibland behöver kontorsmöjligheterna bli fler – så även tillgången till nya nätverk. Därför utökar Sting Bioeconomy sin fysiska närvaro och flyttar nu även in på THINGS i Stockholm.

– Genom att finnas på THINGS får vi nya förutsättningar att utveckla vår verksamhet till att bli den hub vi har för avsikt att skapa. Virtuellt finns vi redan på fler platser, men att ha en fysisk knutpunkt även i Stockholm gör oss också mer tillgängliga. Dessutom erbjuder THINGS en miljö som jobbar mycket med att skapa arenor för goda möten och nya nätverk, något vi ser stort värde i, säger Sting Bioeconomys vd Victor Isaksen.

Vi har fått en liten pratstund med Linda Krondahl, grundare och vd på THINGS, för att få veta mer om vad THINGS är och varför hon startade upp verksamheten.

Vad är THINGS?

Vi brukar säga att THINGS är en fysisk community som framför allt är till för startups som jobbar med b2b-lösningar. Vi jobbar mycket mot industri, men även en del mot medtech. Utifrån det har vi våra egna fokusområden, som varierar lite beroende på vad som ligger i tiden. Just fokuserar vi mycket på artificiell intelligens/ machine learning, automatik och robotik, Internet of things, mobility och energi.

Vår huvudsakliga uppgift är att hjälpa de startups som sitter hos oss att hitta rätt kontakter, att hjälpa till affär genom allt vi gör. Det gör vi framför allt genom nära samarbeten och dialog med de storbolag som kan spela en viktig roll för våra startups verksamheter. Från storbolagen krävs inget uttalat åtagande, de ska vilja vara med och engagera sig och på så vis själva se nytta med att vara en partner. Vi ser till att skapa värde för både startups och storbolag genom att till exempel bjuda in till event, tipsa om bolag som kan bidra till utvecklingsarbetet i storbolaget och de kan även lägga uppdrag på oss. Ett uppdrag kan till exempel handla om en frågeställning eller problemformulering som bolaget söker svar på. Vi går då igenom de startups som sitter hos oss och ser om några kan vara aktuella för uppdraget, men det viktiga för oss är att det blir seriösa uppdrag och att storbolaget själva är villiga att bekosta det.

Hur kommer det sig att du startade THINGS?

Pär Hedberg, vd på STING och Magnus Melander, SMSE, började prata om hur svårt det är för bolag som jobbar med industrinära och tekniska lösningar att faktiskt lyckas överleva och växa, och bristen på gemensamma platser där dessa bolag kan få en bra grogrund. Pär hade året innan startat SUP46, och sommaren 2014 frågade han mig om inte jag ville dra igång THINGS – och det ville jag! Jag som själv dragit igång en startup och på vägen brottats med alla utmaningar från ide, till utveckling, produktion och sälj, vill bidra till att hjälpa andra bolag i tidiga skeden undvika några av alla de fallgropar som finns.

Ni driver även matchmakingeventet Ignite som visat sig vara ett väldigt framgångsrikt koncept, berätta:

Ignite är ett nationellt matchmakingevent som bygger på att storbolag och startups ska mötas. Innan mötet sker görs ett gediget arbete med att matcha storbolagens behov med rätt startup, ett arbete som sker i flera olika steg.

Genom att göra det här arbetet innan eventet har vi skapat förutsättningarna för att mötet ska starta närmare målet, som oftast är affär och/eller samarbeten. Startups har begränsat med tid och resurser och på det här sättet kan vi effektivisera processen. Sedan eventet drog igång 2016 har flera matchmakingevent genomförts på olika platser i Sverige, 2200 möten har ägt rum och hela 40 procent av mötena har lett till uppföljningsmöten. Det här är lite matchmaking 2.0.

Ignite Sweden jobbar nu även med ett spår mot offentlig sektor, Ignite Public. Projektet välkomnar startups som jobbar mot offentlig sektor. Samtidigt finns det nu möjlighet att hjälpa kommuner, landsting och andra myndigheter att i rollen som behovsägare öppna upp både för ny teknik och effektivare arbetssätt.

Sting Bioeconomy ser fram emot att nu även bli en del av THINGS.

Läs mer om THINGS här.

SENASTE NYHETER
Nyhet
A-match Play lanserad

A-match är investerarforumet där du möts av väl förberedda företag som framför morgondagens affärsidéer med korta kärnfulla pitcher. Från och med den 17:e maj kan