Ny milstolpe för bolag bakom revolutionerande skogsplantering

Det innovativa bolaget Tubesprout tecknar samarbetsavtal med svenska skogsjätten Holmen Skog. Framgångsrika tester för det biologiskt nedbrytbara såddröret banar väg för framtidens sätt att plantera skogsplantor.

– För oss är det här en enorm milstolpe, säger Olof Guldbrandsson, utvecklingschef på Tubesprout.

Tubesprout är en produkt som utvecklats under lång tid, men som efter framgångsrika tester vid SLU kunder kommersialiseras under 2021. Såddröret fungerar som ett mikroväxthus för varje skogsplanta vilket gör att plantan kan hålla fukt bättre, att det skyddar mot snytbaggar samt att det blir en effektivare hantering i plantskola. Nu har nästa steg i effektiviseringen tagits.

– I slutet av förra året initierade vi fältförsök med vår produkt tillsammans med Holmen Skog. I grund och botten handlade det om att testa vår produkt tillsammans med deras nyinköpta skogsplanteringsmaskin, som kan sätta plantor samtidigt som den markbereder, berättar Olof Guldbrandsson.

– Försöken var väldigt lyckade, så vi kan redan se att det kommer att fungera. Maskinen planterade våra Tubesprout även om den inte var helt anpassad för vår produkt än, fortsätter han.

Maskinell plantering innebär stora vinster, inte minst då tack vare att markberedning och plantering kan genomföras samtidigt. Och med Tubesprout ser man positivt på möjligheten att främja utvecklingen inom detta område.

– Vanliga plantor är inte enhetliga, med vår produkt blir dom det och risken för att plantor fastnar i varandra elimineras. Det blir en effektivare hantering och lagring av plantor, vilket är stor fördel när man tittar på att automatisera planteringsprocessen. Och genom att använda Tubesprout ser man goda möjligheter kring vidareutveckling inom detta område.

Efter de lyckade testen har ett samarbetsavtal mellan Tubesprout och Holmen Skog signerat. Det innebär bland annat att Tubesprouts såddrör nu testas i Holmen Skogs plantskola för att i förlängningen har möjlighet att komma in i produktionslinjen.

– För oss är det här en enorm milstolpe. När vi 2021 fick en verifiering av vår produkt från SLU var det stort, men detta är minst lika stort. Det är ett av Sveriges största skogsbolag och att släppas in i deras plantskola är ingenting som bara sker. Ett väldigt gott tecken för framtiden!

Framtidsutsikterna för samarbetet är stora med en möjlighet att revolutionera sättet skog planteras i Sverige genom förutsägbarhet och med möjlighet att plantera större volymer.

– Nu har vi plantor som står hos Holmen och första steget är att se att det gror som det ska. Sedan är förhoppningen att kunna starta upp en mer storskalig produktion av vår produkt.

Sting Bioeconomy stöttar affärer och idéer som utgår från hållbarhet och som främjar användandet av förnybara resurser. Bioekonomi helt enkelt.

SENASTE NYHETER
Nyhet
A-match Play lanserad

A-match är investerarforumet där du möts av väl förberedda företag som framför morgondagens affärsidéer med korta kärnfulla pitcher. Från och med den 17:e maj kan