Rocket science

Vore det inte bra om vi kunde hitta ett sätt att återvinna i rymden? Och på vilket sätt kan vi på jorden dra nytta av det som finns ute i rymden? Det är några av frågorna vi får svar på i det femte avsnittet av Bioeco.

I det här superspace(ade) avsnittet förflyttas fokus från jorden till rymden. Vi träffar fem tjejer från årskus 8 på Forshaga lärcenter som själva tagit fram ett koncept för återvinning av biobaserad plast i rymden. Idéen fick de när de deltog i tävlingen First Lego League där uppgiften var att uppfinna någon anpassat för rymden. Inför stundande final fanns det ändå en del frågor, så vi passade på att ställa frågorna till ingen mindre än astronauten Don Thomas. Don har inte bara varit i rymden en gång – utan fyra!

Vi får även veta mer om hur vi i Sverige arbetar med väderkartläggning med hjälp av en kub kopplad till rymden.

– Det mest aktiva vi gör just nu är ett arbete som finansieras av SMHI och Länsstyrelsena runt Vänern och Mälaren där vi sätter upp en så kallad datakub. Kuben ska användas för klimatanpassningsarbete, berättar Tobias Edman.

Lyssna på avsnittet här.

SENASTE NYHETER
Nyhet
Åttonde upplagan av A-match

När den åttonde upplagan av investerarforumet A-match genomfördes var det ett 65-tal investerare från Norge och Sverige som samlats för att ta del av åtta