Startups och akademi i utvecklande samtal

Under tisdagen möttes forskare och startups inom området bioekonomi på Karlstad Innovation Park. Syftet var att föra samman forskning med startupbolag och skapa en plattform för diskussion, kunskapsutbyte och samarbete. Startupbolagen fick en insikt i olika relevanta forskningsinitiativ samtidigt som forskarna fick en möjlighet till insyn i vad som händer i startup-världen.

Efter att deltagarna presenterat för varandra avslutades dagen med en gemensam diskussion. Arrangörer var Pro2BE vid Karlstads universitet och Sting Bioeconomy.

– Det här var ett mycket värdefullt tillfälle. Att få insikt och förståelse för varandras respektive arbetsområden gynnar inte bara tillväxt utan skapar även samarbete och en grogrund för nya innovativa tankar och lösningar, säger Peter Sassner, Business Analysis Manager, Sting Bioeconomy.

Om Pro2BE

Pro2BE är forskningsmiljön vid Karlstads universitet som fokuserar på omvandling från den nuvarande ekonomisk-tekniska kulturen som baseras på konsumtion av icke förnybara resurser till en bioekonomi baserad på hållbara och miljövänliga förnybara resurser och på utvecklingen av skogsindustrin.

Pro2BE representerades av:

Stefan Frodeson, University lecturer in environment and energy systems
Karin Granström, Professor in environmental and energy systems
Magnus Lestelius, Professor in graphic technology
Jörgen Samuelsson, University lecturer, docent, chemistry
Agne Swerin, Professor in chemical engineering, research leader for Pro2BE

Deltagande företag var:

Ecopals – företaget har utvecklat det mycket lätta och starka kärnmaterialet Greenwood för tillverkning av till exempel skivor inom möbel- och byggindustrin. Produkten baseras på helt naturliga fibrer utan kemiska tillsatser och mängden råvara som krävs vid tillverkningen har minimerats.

Richter Life Science – ett teknikföretag djupt rotat i modern biologi. Med patent och kunskap inom affärsområden som bioteknik, medicinteknik, diagnostik, matindustri, skogsindustri, förnybara biomaterial och bioraffinaderier, har företaget möjlighet att ta fram revolutionerande lösningar för medicinska, industriella och samhälleliga behov.

Scandinavian Forest Farming – företaget har tagit fram ett såddrör av cellulosa som skyddar mot angrepp av snytbaggar och som effektiviserar plantering av nyskog. Hylsan, som är gjord av nedbrytbart cellulosabaserat material, fungerar som ett mikroväxthus och skapar bättre vattentillförsel till plantan.

Hejmas Agrifibre Technologies – företaget tillverkar massa av högsta kvalitet från åkerrester istället för träd. Hejmas patenterade process gör det möjligt att tillverka massa med 80 % mindre vatten, 70 % mindre kraft och tid och släppa ut 88% mindre CO2, allt utan hård sulfid-/kloridkemi. Hejmas massa har också så mycket som 70% lägre kostnad. Hållbar, miljövänlig och ekonomisk.

SENASTE NYHETER
Nyhet
A-match Play lanserad

A-match är investerarforumet där du möts av väl förberedda företag som framför morgondagens affärsidéer med korta kärnfulla pitcher. Från och med den 17:e maj kan