Superämnet lignin – den gröna oljan

Vore det inte bra om vi kunde byta ut den fossila oljan till ett grönare alternativ? I vår podcast Bioeco ringde vi upp Per Tomani, chef för forskning och affärsutveckling på RISE – Research Institutes of Sweden. Där pratar vi om superämnet lignin som kan ersätta det mesta, till exempel olja, plast och asfalt.

Vanillinpulver och batterier och allt däremellan. Lignin är skogens allkonstnär som är bra på det mesta men vad ska man fokusera på och varför använder inte alla det gröna guldet?

Vi tar det från början. Lignin är det klister som binder samman fiber och ger växter och träd dess styrka och utgör mellan 25-30 procent av all växtlighet. Materialet är en stor resurs för att byta ut fossila råvaror mot gröna alternativ. Och superämnet har många egenskaper.

– Ligninet specifikt har egenskaper som Uv-skydd, det är anti-bakteriellt och det är också en stor kolkälla. Lignin består av 65 procent kol och har därför ett högre energivärde jämfört med cellulosa, säger Per Tomani när vi intervjuar honom i podden.

Den ligninbaserade kolfiber som finns idag har en prestanda som glasfiber. Målet är att göra den styvare vilket öppnar upp för tillverkning av fler hållbara produkter.

– Förhoppningen är att man exempelvis kan skapa miljövänliga bildelar av det.

Ligninet verkar vara bra på det mesta, men finns det något som är dess spetskompetens?

– De stora sakerna hittills är nog dels att kunna använda det som ett sorts lim i playwoodskivor, grön bioplast och även för att tillverka asfalt. Bindemedlet i asfalt kallas bitumen, vilket är fossilbaserat idag. Ligninet har en kemi som är liknande den typen av råvara, alltså kan man skapa ett ligninbaserat bitumen. På ett universitet i Holland har man asfalterat vissa ytor med lignin och visat att det fungerar. Även Stora Enso i Finland levererar lignin idag som används för att göra asfalt.

Per Tomani, chef för forskning och affärsutveckling på RISE

Utmaning med naturlig råvara

Trots ligninets stora potential är det ett relativt outnyttjat material idag. Endast några få ställen runt om i världen utvinner råvaran. Bland annat finns en demonstrationsanläggning på LignoCity i Bäckhammar i Värmland, samt anläggningar i USA och Finland vars kapacitet är större och därför är intressant för asfaltsproduktion.

Man kan fråga sig varför superämnet lignin inte används mer, men utmaningen med naturliga råvaror är framförallt dess varierande struktur.

– Råvaran är mer komplex i sin struktur jämfört med ett syntetiskt material. De fossila råvarorna ger en lättare syntetisering. Utmaningen är att hitta sätt att släcka ner variationen och få en jämn kvalité.

En annan utmaning är tillgång och självklart pris. I dagsläget utvinns inte tillräckligt med lignin för att det ska räcka till eller bli kostnadseffektivt.

Vilka är det största hindren för att fler ska använda sig av lignin?

– Hindren är att man behöver koppla ihop forskning och utveckling – de som sitter på råvaran med de som har behoven. Att kommunicera är en start, men man måste jobba tillsammans för att åstadkomma någonting och inte bara prata tillsammans.

Vilka kan hjälpa till så att ligninet når en marknad?

– Det finns säkert många som kan göra det. Vi på RISE kan hjälpa till med demonstrationsanläggningen vi har i Bäckhammar. Idag använder vi den som en öppen innovationssite och bjuder in de som har idéer att skala upp när det gäller lignin i olika produkter. Där finns det möjlighet att få tillgång till ligninet, det finns möjlighet att bygga sin pilotutrustning, sin demoutrustning, det finns plats, det finns labb och konferensrum som står och väntar på de som är intresserade. Vi har även ett nätverk i Värmland som inkluderar bland annat Paper Province, Business Värmland, Sting Bioeconomy och Karlstads Universitet.

Vad hoppas du på i framtiden?

– Att få snurr på produktionen och att attrahera företag som vill skala upp sina idéer. Vi på RISE har mycket kunskap och erfarenheter att dela med oss av. Jag hoppas också att vi får se lignin på marknaden i form av kolfibrer och anodmaterial till batterier. Det är framtiden. Att det blir fler som satsar på kommersiella marknader för att skilja ut ligninet ur sina anläggningar.

Har du idéer kring lignin? Kontakta per.tomani.ri.se

Lyssna på hela podden här.

SENASTE NYHETER
Nyhet
A-match Play lanserad

A-match är investerarforumet där du möts av väl förberedda företag som framför morgondagens affärsidéer med korta kärnfulla pitcher. Från och med den 17:e maj kan