Sveriges gröna innovationskraft växlas upp genom nationellt samarbete

Värmland och norrlandskusten har båda långa och stolta traditioner inom skogsnäringen där starka innovationskluster inom både bioraffinaderi och bioekonomi vuxit fram. Nu växlas innovationskraften upp ytterligare genom att Sting Bioeconomy och RISE Processum startar ett formellt samarbete. Tillsammans tar vi ett krafttag för att främja skogsinnovationer nationellt och stärker därmed Sveriges position som ledande i världen inom skoglig bioekonomi.

För att nå de globala klimatmålen krävs det en infrastruktur som stödjer utveckling och kommersialisering av nya gröna produkter och tjänster. Sverige har satt ambitiösa och tydliga klimatmål, där samarbeten mellan både regioner och branscher är en nyckel till framgång. Samarbetet mellan Sting Bioeconomy och RISE Processum blir därför ett viktigt bidrag till omställningen mot en fossilfri värld.

RISE Processum är navet i ett starkt skogsindustriellt kluster som sträcker sig längs norrlandskusten, med säte i Örnsköldsvik. I klustret finns en lång och stark tradition inom bioraffinaderi som spänner över såväl gränser och branscher, nationellt som internationellt. Trots klustrets geografiska bredd jobbar de ihop i ett tight team med korta beslutsvägar. Likt Sting Bioeconomy kan de genom sitt stora kontaktnät föra samman entreprenörer med etablerat näringsliv, akademi och samhällsaktörer. I sin unika forskningsmiljö kan de testa nya gröna idéer och produkter hela vägen från laboratorie- till demoskala.

RISE Processum. Foto: Jonas Forsberg

– Vi är mycket imponerade av den kompetens och unika testmiljö som Processum har byggt upp. Vi har sedan tidigare ett gott samarbete med RISE och LignoCity (ett projekt som syftar till att kommersialisera hållbara processer och produkter med fokus på lignin som råvara.) Genom vårt samarbete med Processum adderar vi ytterligera expertis till det unika nätverk vi erbjuder våra startups inom bioekonomi. Vi är mycket stolta och glada över det spännande samarbete vi ser framför oss, säger Victor Isaksen, vd på Sting Bioeconomy.

Tillsammans kan vi accelerera innovationsprocessen

Organisationernas olika inriktningar och geografiska platser kompletterar varandra väl. Då samarbetet innebär att regionernas respektive demomiljöer blir mer tillgängliga kan vi enkelt skicka startups mellan varandra. Tillsammans kan vi därmed accelerera innovationsprocessen och förverkliga fler gröna innovationer.

– Vi ser en stor potential i hur vi kan komplettera varandras styrkor för att driva på omställningen till en bioekonomi. Processum har under åren byggt upp en unik test- och demomiljö för uppskalning och verifiering i samarbete med våra medlemsföretag och samarbetspartners, som också utgör en stark innovationsmiljö. Sting Bioeconomy adderar via sin expertis, inom till exempel kapitalanskaffning, andra viktiga pusselbitar som krävs för att ta en innovation till kommersialisering, säger Gunnar Westin, affärsutvecklare på RISE Processum.

Det är inte första gången regionerna jobbar nära varandra. RISE Processum samarbetar sedan en tid med värmlandsbaserade Paper Province, som likt RISE Processum är resultat av Vinnväxt-initiativ med stöd från Vinnova. Sting Bioeconomy samarbetar även sedan tidigare med bioraffinaderi-klustrets moderbolag RISE.

Testmiljön The Wood Region i Värmland kan användas av innovatörer för att tillverka storskaliga prototyper av biokomposit på 3D-skrivare. Här blir Pelle Stafshede från Sting Bioeconomys bolag Melker of Sweden intervjuad i podcasten Bioeco när han besöker testbädden .

SENASTE NYHETER
Nyhet
A-match Play lanserad

A-match är investerarforumet där du möts av väl förberedda företag som framför morgondagens affärsidéer med korta kärnfulla pitcher. Från och med den 17:e maj kan