Värmland och Kanada i skogligt samarbete

Thunder Bay i Kanada ligger närmare Värmland än man kan tro – i alla fall om man ser till de skogliga förutsättningarna. Sedan Sting Bioeconomy besökte Thunder Bay för två år sedan har regionernas samarbeten resulterat i många skogliga innovationer.

Kanada är sedan länge det land som exporterar mest papper, massa och sågade trävaror i världen. De är också starka inom innovation och forskning. Sverige är dock i många avseenden en mer mogen marknad för nya skogsprodukter och vassare på skogsproduktion. Med det sagt finns det helt klart kunskap att utbyta.

Påminner om Karlstad

Thunder Bay i Kanada liknar Karlstad till både antalet invånare, klimat och en stark skogsindustri som dominerar stadens näringsliv. Förutom regionernas liknande förutsättningar har Thunder Bay en motsvarande organisation till Paper Province som heter Cribe – Center for research and innovation, vilken fungerar som stöttning med nätverk och kontakter inom bioekonomiområdet. De har även en liknande testbädd som LignoCity i Bäckhammar som heter LignoForce.

Thunder Bays lokala universitet Lakehead University.

Thunder Bays lokala universitet, Lakehead University, har sedan länge satsat stort på bioekonomi. Men trots deras höga nivå på forskning och utveckling saknas en accelerator likt Sting Bioeconomy som kan bidra med ett värdefullt stöd vid kommersialiering av skogsinnovationer.

– Därför vinner båda regioner på att samarbeta. De vill lära sig av oss och vi är intresserade av deras marknad. Kanada i sig är en stor marknad och de har även nära till USA. Om man ska kommersialisera något inom bioekonomi i Nordamerika är det himla bra att ha vänner i Thunder Bay, säger Marcus Elmer, företagsutvecklare på Sting Bioeconomy.

I oktober 2019 reste Sting Bioeconomy tillsammans med bland annat Paper Province, RISE och Region Värmland till systerregionen Thunder Bay på andra sidan Atlanten för att utbyta kunskap med hopp om att skapa en långsiktig relation. Ett mycket lyckat möte skulle det visa sig.

Lyckat möte när Sting Bioeconomy besökte Thunder Bay.

Många samarbeten på gång

Några konkreta samarbeten som uppstått tack vare resan är bland annat kanadensiska BioNorth och svenska Biosorbe.

BioNorth har tagit fram en metod som bryter ner olja och oljespill i naturen, men de saknade en bärare för att kunna sprida materialet. Biosorbe har utvecklat en unik cellulosabaserad metod som filtrerar bort olja ur vatten och luft med hjälp av bearbetad pappersmassa. En pappersmassa som visade sig även kunna vara lösningen på BioNorths problem. Något som resulterat i ett lyckat samarbete.

Svenska företaget Nordluft sprider material, näringsämnen och gödning med hjälp av drönare. I Kanada tillåts man inte att sprida näring i skogarna. Därför är Nordlufts lösning att sprida frön intressant. Något som lett till ett samarbete mellan Nordluft och ett kanadensiskt bolag.

Två lyckade exempel som bara är början på ett långt och nära samarbete mellan Thunder Bay och Värmland som vi ser fram emot att få följa.

Elof Winroth är grundare av drönarföretaget Nordluft som nu inlett samarbete med ett företag i Kanada.
SENASTE NYHETER
Nyhet
A-match Play lanserad

A-match är investerarforumet där du möts av väl förberedda företag som framför morgondagens affärsidéer med korta kärnfulla pitcher. Från och med den 17:e maj kan