Bolaget bakom framtidens hälsorum ansluter till Sting Bioeconomy

Nature Station utvecklar framtidens hälsorum för naturpromenader och walk´n talks. Rummen är i form av poddar i olika storlekar där användaren kan gå igenom olika naturmiljöer och omslutas av natur genom vind, ljud, ljus, doft och video synkat till användarens rörelse. De skalbara rummen är även utrustade med teams, transkribering och AI-assistans för att göra det enklare att ta ett promenadmöte i naturen än ett sittande.

Ida Funeland, Amada Wiik och Jesper Lindh, Nature Station.

Nya riktlinjer från WHO

Den senaste tidens ökade forskning om hur naturen påverkar vår hälsa har lett till att Världshälsoorganisationen (WHO) har publicerat nya rekommendationer om vardagsnära natur. Naturen är en viktig hälsoresurs för att råda bot på tre av de mest framträdande folkhälsoproblemen – stillasittande, stress och psykisk ohälsa.

Utifrån forskningen om artificiella naturmiljöer har Nature Station sedan undersökt hur de på bästa sätt kan göra dessa effekter mer tillgängliga i vardagen.

Majoriteten av världens befolkning har idag inte tillgång till natur. I mångmiljonstaden Tokyo är problemet påtagligt. Där bussas människor ut till grönområden för att stressproblematiken är så pass stor. Genom sina hälsorum kan Nature Station ta naturens hälsoeffekter till människan när inte människan kan ta sig till naturen.

Arbetsplatser kan integrera friskvården i arbetet

Varje sinnesstimuli har valts ut efter vad som visat störst effekt sett till stressreducering, förbättring av kognition, psykisk hälsa samt immunförsvar. Naturupplevelsen kopplas sedan till användarens rörelse på ett gåband. I rummen kan användaren välja att koppla upp sig till digitala promenadmöten med röststyrd anteckning och AI-assistans för att få bort anteckningsproblem och sammanfatta mötesanteckningar. På så sätt kan arbetsplatser integrera fysisk aktivitet och återhämtning i arbetet.

– Idag går vi till ett jobb, där många sitter still i 7,8 eller 9 timmar och vi är mer stressade än någonsin. Vi vill vara med och skapa ett arbetsliv som främjar hälsa istället, säger Amanda Wiik, VD Nature Station.

– Vi är mycket glada över att Nature Station vill jobba med oss. Deras unika sätt att kombinera teknik och kunskap imponerar. Vi ser fram emot en spännande resa tillsammans, säger Victor Isaksen, CEO, Sting Bioeconomy.

Två prototyper på Epicenter

Tillsammans med pilotkunden Epicenter har två prototyper lanserats under slutet av 2023.

– Med vår centrala adress är det otroligt värdefullt att kunna erbjuda våra medlemmar naturens fördelar. Detta är ett toppexempel på innovation, vilket är något vi ständigt främjar här på Epicenter, säger Marketing Manager, Epicenter.

Nu ansluter bolaget till Sting Bioeconomy för att bredda nätverket och ta nästa steg.

– Vi vill bredda vårt nätverk och våra möjligheter. Att arbeta med Sting Bioeconomy ger oss tillgång till en fantastisk erfarenhet kring finansieringslösningar, rekrytering och internationell marknad, säger Amanda Wiik, VD Nature Station

Två prototyper av det multisensoriska hälsorummet står idag på Epicenter, Stockholm.
SENASTE NYHETER
Paper Province
Nästa generation dörrar

En dörr i papper! Hur hållbart låter det? Ecopals har utvecklat ett starkt och cirkulerbart material som kan ersätta traditionella skivmaterial i många olika produkter.

Nyhet
Startups och akademi i utvecklande samtal

Under tisdagen möttes forskare och startups inom området bioekonomi på Karlstad Innovation Park. Syftet var att föra samman forskning med startupbolag och skapa en plattform