Globala varumärket investerar i Yangi från the Loop Factory

Från det hållbarhetsfokuserade innovationsbolaget Loop Factory kommer Yangi. Ett bolag fokuserat på hållbar förpackningsteknik – och som dessutom lockar världskända varumärken och teknikbolag som samarbetspartners och investerare – där Chanel och Voith kan nämnas.

– Chanel är ett företag med väldigt höga kvalitetskrav, att de har valt att investera i oss visar vilket förtroende de har, säger Anna Altner, grundare av Yangi och moderbolaget the Loop Factory.

Anna Altner sökte en miljö med stor frihet, där beslut kunde fattas snabbt och där idéer kunde omvandlas till praktiken.

Fokus på klimatsmarta innovationer

– Jag ville utnyttja hela min potential och fokusera på klimatsmarta innovationer. Skapa en miljö för att iterera innovationer snabbt i ett tillåtande sammanhang, förklarar Anna Altner bakgrunden till Varbergsbaserade the Loop Factory.

The Loop Factory har inom ramarna för innovation och hållbarhet drivit många projekt med en stor variation av samarbetspartners med målet att koppla ihop värdekedjor.

Som ett led i detta dök en möjlighet upp – att köpa loss ett nedlagt pilotprojekt för att forma cellulosafiber på ett resurseffektivt och innovativt sätt.

– Vi jobbade med det inom ramarna för The Loop Factory och har kunnat utveckla tekniken och affärsmodellen för att få bärkraft i affärsidén. Vi har varit vår egen inkubator kan man säga, berättar Anna Altner.

Yangi i tillväxt

Det inköpta pilotprojektet har vuxit ut till ett eget starkt varumärke och affärskoncept – Yangi – med 26 anställda. Yangi är nu i en kommersialiseringsfas där det som säljs till slutkunder är en förpackningsmaskin, men också kompetens och materiallösningar. Yangis förpackningsteknik är helt biobaserad och kräver dessutom inte vatten, något som både minskar kostnaden och sparar upp till 75 procent i energiåtgång. Produkten kan ersätta formsprutad och termoformad plast och med många företag som blickar mot grön omställning när det kommer till sina förpackningslösningar finns en enorm potential.

Investering från Chanel

Några som upptäckt potentialen i Yangis lösningar är det globala varumärket Chanel.

– Det är ett av många samarbeten vi har och det är ett fantastiskt varumärke. Chanel är ett företag med väldigt höga kvalitetskrav, att de har valt att investera i oss visar vilket förtroende de har och det ligger ett långt samarbete bakom. Vad jag vet, är vi är det enda svenska bolaget som Chanel är delägare i, säger Anna Altner samtidigt som hon lyfter fram fler viktiga investerare:

– Som Voith, att få in en stark och etablerad teknikaktör inom vår industri som finns tidigt i värdekedjan har varit viktigt för oss. Det finns en bra mix och vi har haft möjlighet att skala i en lagom takt.

SENASTE NYHETER
Nyhet
A-match Play lanserad

A-match är investerarforumet där du möts av väl förberedda företag som framför morgondagens affärsidéer med korta kärnfulla pitcher. Från och med den 17:e maj kan