Richter Life Science

Richter Life Science (RLS) är ett teknikföretag djupt rotat i modern biologi. Med patent och kunskap inom affärsområden som bioteknik, medicinteknik, diagnostik, matindustri, skogsindustri, förnybara biomaterial och bioraffinaderier, har RLS möjlighet att ta fram revolutionerande lösningar för medicinska, industriella och samhälleliga behov.

www.richterlifescience.com

NYHETER OM RICHTER LIFE SCIENCE
Nyhet
Lyckad matchmaking mellan Sverige och Kanada

En delegation på runt femtio svenskar medverkade på svensk-kanadensiska innovationsdagarna som hölls i Toronto 20-23 september, anordnade av Business Sweden på uppdrag av Vinnova. Sting