Sting Bioeconomy ska lyfta framtidens tillväxtföretag inom förnyelsebara produkter

I dagarna lanseras Sting Bioeconomy, en ny spetsinkubator som ska bidra till att utveckla innovationer inom området skogsbaserad bioekonomi och öka antalet snabbväxande företag inom detta område. Victor Isaksen, erfaren entreprenör och skogsägare, blir vd för den nystartade Karlstadsbaserade inkubatorn.

Satsningen är ett samarbete mellan det världsledande klustret inom skogsbaserad bioekonomi, Paper Province, Region Värmland och Sting, Nordens ledande inkubator för startups med hög tillväxtpotential.

Den nya inkubatorn får sitt säte i Karlstad med målsättningen att utnyttja Värmlands starka position inom skogsbaserad bioekonomi. Här finns stora industrier som BillerudKorsnäs och Stora Enso samt ett starkt bioekonomikluster i form av Paper Province. Som partner i satsningen medverkar Stockholmsbaserade inkubatorn Sting, som kommer att bidra med sin erfarenhet av att utveckla högteknologiska startups samt sitt internationella nätverk av investerare och affärskontakter.

I dagarna påbörjar Victor Isaksen sitt uppdrag att bygga upp Sting Bioeconomy. Victor har en bakgrund som entreprenör och har dessutom som skogsägare kunskaper som han kommer att ha nytta av i sitt arbete, eftersom skogen är en viktig del av bioekonomin.

– Jag ser fram emot att bygga upp Sting Bioeconomy till ett världsledande ekosystem för unga lovande bolag med fokus på hållbara tjänster och produkter baserade på förnyelsebara resurser, säger Victor. – Jag ser också mycket fram emot samarbetet med Sting, som ju är internationellt erkänd som en av världens bästa inkubatorer med sitt beprövade arbetssätt, fortsätter han.

Sting Bioeconomy välkomnar startups från hela landet till sitt program och kommer, med sin bas i Karlstad, att bedriva verksamheten delvis virtuellt och med nära koppling till Stockholm. Förhoppningen är att lovande bolag inom områden som bioenergi, nya förpackningslösningar och optimering av skogs- och pappersindustriprocesser kommer att söka sig till inkubatorn. Förutom grunden, att stötta nystartade företag, kommer utvalda bolag att kunna få stöd med till exempel affärsmodellering, kapitalanskaffning och internationalisering.

Sting har sedan starten 2002 stöttat drygt 250 bolag att komma igång och nå en internationell marknad. Bolagen omsätter idag över 2,1 miljarder kronor. Pär Hedberg, VD och grundare av Sting, kommenterar samarbetet.

– För oss på Sting är detta första gången vi sätter vårt namn på en satsning utanför Stockholm och vi är mycket laddade att bidra med vår erfarenhet och våra nätverk för att Sting Bioeconomy ska bli en spetssatsning som verkligen levererar värde för lovande startups. Att vi tillsammans med världsledande storföretag och regionala aktörer i Värmland får möjlighet att bidra till att fler bolag inom detta viktiga område får luft under vingarna känns både roligt och viktigt, säger Pär Hedberg.

SENASTE NYHETER
Nyhet
A-match Play lanserad

A-match är investerarforumet där du möts av väl förberedda företag som framför morgondagens affärsidéer med korta kärnfulla pitcher. Från och med den 17:e maj kan