Torbjörn trivs i naturen och lockas av hållbara idéer

Med sin långa och breda erfarenhet från stora organisationer och mindre startups ansluter Torbjörn Trelsmo till Sting Bioeconomy som affärsutvecklare.

Vid sidan av sina konsultuppdrag trivs han med livet som deltidspensionär – helst på fjället, i skogen eller i sommarstugan vid Vänern.

– Det blir mycket tid i skog och mark med hunden, då kommer man dessutom ut året om, säger han.

Med en civilingenjörsexamen från Linköpings universitet och en fru från Värmland landade Torbjörn Trelsmo, ursprungligen från Blekinge, i Karlstad i slutet av 80-talet. Sedan dess har han blivit kvar – med undantag från en tvåårsperiod i Australien.

Torbjörn Trelsmo

– Jag har under min karriär haft många olika roller, säljare, projektledare, tekniskt säljstöd och linjechef för att nämna några. När jag har jobbat i mindre bolag så blir det naturligt att jobba med flera roller, på större bolag blir det mer inrutat. Förra året trappade jag ner lite för att ta en tidig pension, men det höll inte så länge, skrattar Torbjörn Trelsmo.

– Det dröjde inte så länge innan jag fick förfrågningar här och där. Nu jobbar jag tillsammans med Sting Bioeconomy där jag främst fokuserar på affärsutveckling. Sedan har jag lite liknande uppdrag för ett engelskt bolag, fortsätter han.

Karriären tog fart på en av Ericssons verksamheter i Karlstad och när han på tidigt 90-tal hamnade på en nystartad avdelning lärde han känna flera av de som i dag driver och jobbar med Sting Bioeconomy.

– Jag har jobbat med flera startups varav ett som blev uppköpt av amerikanska BEA Systems som i sin tur blev uppköpt av Oracle. Den resan har jag varit med på och de senaste 14 åren har jag jobbat på Oracle, säger Torbjörn.

Vad lockade med att börja jobba med Sting Bioeconomy nu?

– Att det finns en tydlig hållbarhetstanke är viktigt, att vara med och bidra till något som kan göra nytta för den globala miljön. Sedan är det tilltalande att det finns en tydlig process, hur det utvärderas och hur man sedan utifrån det försöker hjälpa bolag att få luft under vingarna. Det känns också kul att jobba med bolag lokalt från regionen samtidigt som det finns ett stort mått av internationalitet.

Vad är det i din bakgrund som gör att du kan bidra i rollen som affärsutvecklare?

– Framför allt att jag har varit med om att omsätta visioner och idéer till verklighet så att de fungerar på marknaden och blir intressanta för stora bolag. Att jag dessutom har en säljbakgrund gör att jag vet vad det innebär att sälja produkter och tjänster. Sedan att jag jobbat i mindre bolag och stora organisationer och vet vilka utmaningar som brukar dyka upp på vägen.

SENASTE NYHETER
Nyhet
A-match Play lanserad

A-match är investerarforumet där du möts av väl förberedda företag som framför morgondagens affärsidéer med korta kärnfulla pitcher. Från och med den 17:e maj kan