Visibla

Visibla.se är verkstadsindsutrins handelsplattform – utvecklad för och tillsammans med verkstadsindustrin.

Tanken med visibla lager är att möjliggöra för industriföretag att göra hela eller delar av sitt lager visibelt till försäljning. Det medför återanvändning och intäkter på överblivet material samt möjligheten att handla mer lokalt och till ett oftast förmånligt pris jämfört med grossist.

www.visibla.se

NYHETER OM VISIBLA