ZiGrid förvandlar spillvärme till energi

ZiGrid är bolaget som på ett revolutionerande sätt utvinner el ur låggradig spillvärme från energiproduktion. Nu blir de en del av Sting Bioeconomy för att affärsutveckla sin teknik som har potential att på ett miljövänligt och kostnadseffektivt sätt öka världens energitillförsel samt minska behov av industriell kylning.  

Över 70 procent av all energi som produceras i världen idag försvinner som spillvärme. Energiförlusten motsvarar ungefär 130 gånger av all den energi som produceras i Sverige under ett år.En stor utmaning är svårigheten att ta tillvara på temperaturer under 100 grader. Idag tillkommer dessutom en merkostnad för att kyla ner spillvärmen innan man ens kan göra sig av med den. Om man hittar en lösning att ta tillvara på spillvärmen finns ofantliga mängder extra energi tillgängligt.

Spillvärme ner till 45 grader

Att ta tillvara på spillvärme är något som många försökt med tidigare. Ett exempel är det svenska bolaget Climeon som med sin teknik lyckats ta tillvara på spillvärme även under 100 grader.

Vårt nya inkubatorbolag ZiGrid har kommit på en unik metod där man ekonomiskt försvarbart tar tillvara på energi ur spillvärmeströmmar med låg värme ända ner till 45 grader och tekniskt även lägre. Vattenburen spillvärme är speciellt intressant för ZiGrid för att utvinna el, men det kan även finnas ett behov av att sänka temperaturen innan vattnet återförs till den omgivande naturen. Därför blir ZigGrids innovation extra intressant, då man förutom elproduktionen kan undvika merkostnader för att kyla ner vattnet innan man kan göra sig av med det.

ZiGrid har med andra ord potential att bidra till att världens energitillförsel blir mer hållbar med stora fördelar miljö- och kostnadsmässigt. Metoden är patenterad med två svenska patent och ansökan pågår även internationellt.

På bild: Lars Birging, en av grundarna av ZiGrid

Entreprenörer med ingenjörsfokus bakom idén

Bakom idén står entreprenörerna Lars Birging, Torbjörn Birging, Jan Björkman och Andreas Nordh – alla ingenjörer med tidigare erfarenheter från startups. Idén till ZiGrid föddes när de insåg behovet och den enorma potential som finns inom området. Lars Birging, civilingenjör, har jobbat med internationell affärsutveckling hela sitt liv och har i 30 års tid brunnit för hållbarhetsfrågor. Att nu gå med i Sting Bioeconomys inkubatorprogram känns helt rätt, menar han.

– Jag har fått ett väldigt bra intryck av Sting Bioeconomy. De har relevant kunskap och nätverk inom de områden som vi vill fokusera på initialt, och vi känner alla att det blivit en bra koppling mellan oss. Vi tror Sting Bioeconomy kan vara en bra samarbetspartner för oss när det gäller att säkra affärer inför lanseringen av produkten.

När lanseras ZiGrid? 

– Kommande månader kör vi ett test med inom ett identifierat kundsgement och nästa höst börjar vi förhoppningsvis leverera ZiGrid som kommersiell produkt i små volymer.

Vart är ZiGrid om tre år?

– Om tre, fyra år har vi en handfull strategiska kunder inom processindustrin, med vilka vi börjar få upp volymleveranser till. Inom tio år är vi en etablerad leverantör till kraftindustrin och processindustrin. Prisnivån på el i Sverige är en utmaning för oss liksom för många andra med nya lösningar, men då vår produkt tillvaratar energi inom själva företaget tillkommer ingen extraavgift till någon nätoperatör. Då elpriserna internationellt oftast är högre så ser vi den stora volymtillväxten internationellt. Vi drivs av att vi vill vara en bra pusselbit för att driva förändring mot en mer klimatsmart energiproduktion.

Vi önskar ZiGrid varmt välkommen till Sting Bioeconomy och ser fram emot att följa deras spännande resa!

SENASTE NYHETER
Nyhet
Startups och akademi i utvecklande samtal

Under tisdagen möttes forskare och startups inom området bioekonomi på Karlstad Innovation Park. Syftet var att föra samman forskning med startupbolag och skapa en plattform

Nyhet
Sting Bioeconomy Summit

Den 26:a oktober 2023 ägde Sting Bioeconomy Summit rum på Värmlands Museum i Karlstad. Se videon från eventet.