om RLSD

Richter Life Science Development (RLSD) är ett teknikföretag djupt rotat i modern biologi. Med patent och kunskap inom affärsområden som bioteknik, medicinteknik, diagnostik, matindustri, skogsindustri, förnybara biomaterial och bioraffinaderier, har RLSD möjlighet att ta fram revolutionerande lösningar för medicinska, industriella och samhälleliga behov.