Richter Life Science

Richter Life Science (RLS) är ett teknikföretag djupt rotat i modern biologi. Med patent och kunskap inom affärsområden som bioteknik, medicinteknik, diagnostik, matindustri, skogsindustri, förnybara biomaterial och bioraffinaderier, har RLS möjlighet att ta fram revolutionerande lösningar för medicinska, industriella och samhälleliga behov.

NYHETER OM RICHTER LIFE SCIENCE
Nyhet
Sting Bioeconomys Julresumé

Ett händelserikt år har passerat och fyra nya bolag har kommit in i expansionsgänget – The Loop Factory, Happie Camp, ZiGrid och Richter Life Science Development. Mycket