Loop Factory

Loop Factory siktar på att bli en internationellt ledande aktör för cirkulära innovationer. I deras labb utvecklas och testas nya koncept för framtidens hållbara produkter och material. Förutom att arbeta med kunders utmaningar driver The Loop Factory även egna projekt. Yangi är en förpackningsteknik som gör det möjligt att ta fram cellulosaförpackningar från pappersmassa, med minimala mängder vatten.

www.loopfactory.se

NYHETER OM LOOP FACTORY
Nyhet
Sting Bioeconomys Julresumé

Ett händelserikt år har passerat och fyra nya bolag har kommit in i expansionsgänget – The Loop Factory, Happie Camp, ZiGrid och Richter Life Science Development. Mycket