Wood Tube

Wood Tube har utvecklat och patenterat en regel av pappersmassa för att bygga lätta och styva konstruktioner inom flera olika tillämpningsområden. Wood Tube ger mindre klimatavtryck och kostar mindre än de alternativ som finns på marknaden idag. Samtidigt förbättras arbetsmiljön när tunga lyft och risken för skärskador minskar. Kundtesterna som genomförts har varit framgångsrika. Det finns redan kunder som vill köpa produkten och nästa steg är att certifiera produkten.

www.woodtube.se

NYHETER OM WOOD TUBE