Wood Tube

Wood Tube har utvecklat och patenterat en regel av pappersmassa för att bygga lätta och styva konstruktioner inom flera olika tillämpningsområden. Wood Tube ger mindre klimatavtryck och kostar mindre än de alternativ som finns på marknaden idag. Samtidigt förbättras arbetsmiljön när tunga lyft och risken för skärskador minskar. Kundtesterna som genomförts har varit framgångsrika. Det finns redan kunder som vill köpa produkten och nästa steg är att certifiera produkten.

www.woodtube.se

NYHETER OM WOOD TUBE
Nyhet
Sting Bioeconomys Julresumé

Ett händelserikt år har passerat och fyra nya bolag har kommit in i expansionsgänget – The Loop Factory, Happie Camp, ZiGrid och Richter Life Science Development. Mycket

Nyhet
Ny succé för A-match

Nio väl förberedda bolag från ett brett spann av branscher redo att ta in kapital, och i ”Ägget” på Karlstads universitet fanns inte en ledig